HP הזרקת דיו

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 2130 AIO

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 2130 AIO, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 253 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet 3830 F5R95C

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet 3830 F5R95C, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור עד 8.5 עמודים בדקה ובצבע עד 6 עמודים בדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 318 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet IA 3785 T8W46C

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet IA 3785 T8W46C, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, מהירות הדפסה בשחור עד 8 דפים לדקה, בצבע עד 5.5 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 347 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת אלחוטית HP Deskjet IA 3835 F5R96C

מדפסת הזרקת דיו משולבת אלחוטית HP Deskjet IA 3835 F5R96C, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור עד 8.5 עמודים לדקה ובצבע עד 6 עמודים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) *מבצע עד גמר המלאי*

לפרטים נוספים...

מחיר: 357 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 4675

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 4675, פונקציות :הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה :בשחור עד 9.5 עמודים לדקה,בצבע עד 6.8 עמודים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 398 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet 6950 P4C78A

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet 6950 P4C78A, פונקציות :הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 16 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע : עד 9 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 398 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 6960 J7K33A AIO

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 6960 J7K33A AIO, תכונות: הדפסה, סריקה, העתקה ופקס, מהירות הדפסה בשחור עד 18 עמודים בדקה, 10 עמודים בצבע, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 439 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 5275

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 5275, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור 10 דפים בדקה ובצבע 7 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 460 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 6970 J7K34A

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 6970 J7K34A, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 505 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro-8710 AiO

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro-8710 AiO, פונקציות :הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 22 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע :עד 18 דפים לדקה, שנה אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 599 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet 7510 AIO

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet 7510 AIO, פונקציות: הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה צבע 8 דפים בדקה, מהירות הדפסה שחור 15 דפים בדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 670 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet Pro 7720 Y0S18A

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet Pro 7720 Y0S18A, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור : עד 22 דפים בדקה ובצבע : עד 18 עמודים בדקה, שנה אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 679 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 8720 AIO D9L19A

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 8720 AIO D9L19A, תכונות :הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה עד 24 עמודים לדקה בשחור, 20 עמודים לצבע, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 798 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet Pro 7740 G5J38A

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet Pro 7740 G5J38A, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור עד 22 דפים בדקה, מהירות הדפסה בצבע עד 18 עמודים בדקה, שלוש שנים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 846 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide 377dw

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide 377dw, שנה אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1422 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Pro 477dw

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Pro 477dw, שנה אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1953 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586dn

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586dn, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, מהירות הדפסה בשחור :עד 50 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע : עד 50 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 8390 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide E58650dn

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide E58650dn, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, מהירות הדפסה בשחור :עד 50 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע :עד 50 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 8555 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586f

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586f, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 50 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע : עד 50 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 9605 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide E58650z

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide E58650z, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 50 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע :עד 50 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 10470 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו HP PageWide Pro 772dn A3

מדפסת הזרקת דיו HP PageWide Pro 772dn A3, שנה אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 11372 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586z

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586z, מהירות הדפסה בשחור :עד 50 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע : עד 50 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 11696 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים