HP לייזר צבע

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מדפסת לייזר משולבת צבע אלחוטית HP M181fw

מדפסת לייזר משולבת צבע אלחוטית HP M181fw פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור עד 16 דפים בדקה, בצבע עד 16 דפים בדקה, הדפסה דו-צדדית, זיכרון 256MB, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1450 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבע HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn

מדפסת לייזר משולבת צבע HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור ובצבע עד 21 דפים בדקה, הדפסה דו צדדית, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1517 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבע אלחוטית HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw

מדפסת לייזר משולבת צבע אלחוטית HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור ובצבע עד 21 דפים בדקה, הדפסה דו צדדית, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1581 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבע HP LaserJet Pro MFP M477fnw CF377A

מדפסת לייזר משולבת צבע HP LaserJet Pro MFP M477fnw CF377A, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור עד 27 עמודים לדקה, צבע עד 27 עמודים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1899 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבעHP LaserJet Pro MFP M477fdn ‎

מדפסת לייזר משולבת צבעHP LaserJet Pro MFP M477fdn ‎, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2179 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבעHP LaserJet Pro MFP M477fdw ‎

מדפסת לייזר משולבת צבעHP LaserJet Pro MFP M477fdw ‎, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2272 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבע HP LaserJet Pro 500 MFP M570dn

מדפסת לייזר משולבת צבע HP LaserJet Pro 500 MFP M570dn, , פונקציות: הדפסה, סריקה, העתקה ופקס, מהירות הדפסה: שחור - עד 30 עמודים לדקה ; צבע - עד 30 עמודים לדקה, מחזור הדפסה חודשי: עד 75,000‏; מגש הזנה ל-‏250 גיליונות, יציאת USB 2.0, מספר מחסניות הדפסה: 4 מחסניות - שחור, ציאן, מגנטה, צהוב, הדפסה דו צדדית אוטומטית. ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 4595 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבע HP LaserJet Pro 500 MFP M570dw

מדפסת לייזר משולבת צבע HP LaserJet Pro 500 MFP M570dw, עם אופציה אלחוטית, פונקציות: הדפסה, סריקה, העתקה פקס, מהירות הדפסה: שחור - עד 30 עמודים לדקה ; צבע - עד 30 עמודים לדקה, מחזור הדפסה חודשי: עד 75,000‏; מגש הזנה ל-‏250 גיליונות, יציאת USB 2.0, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4821 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבע HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn

מדפסת לייזר משולבת צבע HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, מהירות הדפסה בשחור :עד 38 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע : עד 38 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 9683 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבע HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f ‎

מדפסת לייזר משולבת צבע HP Color LaserJet Enterprise MFP M577f ‎, פונקציות: הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 38 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע : עד 38 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 11089 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבעHP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c ‎

מדפסת לייזר משולבת צבעHP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577c ‎, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 38 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע : עד 38 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 13050 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבעHP Color LaserJet Enterprise MFP M681dh ‎

מדפסת לייזר משולבת צבעHP Color LaserJet Enterprise MFP M681dh ‎, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 14143 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבע HP PageWide Pro 777z

מדפסת לייזר משולבת צבע HP PageWide Pro 777z, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור / צבע עד 45 דפים בדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 18010 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבעHP Color LaserJet Enterprise MFP M681f ‎

מדפסת לייזר משולבת צבעHP Color LaserJet Enterprise MFP M681f ‎, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 18036 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבעHP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn ‎

מדפסת לייזר משולבת צבעHP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn ‎, פונקציות :הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 30 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע :עד 30 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 19869 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבעHP Color LaserJet Enterprise MFP M681z ‎

מדפסת לייזר משולבת צבעHP Color LaserJet Enterprise MFP M681z ‎, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 24113 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבע ‎HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f

מדפסת לייזר משולבת צבע ‎HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775f, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 25086 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבעHP Color LaserJet Enterprise MFP M682z ‎

מדפסת לייזר משולבת צבעHP Color LaserJet Enterprise MFP M682z ‎, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 27759 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבעHP LaserJet 700 Color MFP M775z ‎

מדפסת לייזר משולבת צבעHP LaserJet 700 Color MFP M775z ‎, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 28810 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבעHP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+ ‎

מדפסת לייזר משולבת צבעHP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775z+ ‎, פונקציות :הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 30159 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבע HP Color LaserJet Enterprise MFP M880z

מדפסת לייזר משולבת צבע HP Color LaserJet Enterprise MFP M880z, פונקציות :הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 46 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע : עד 46 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 41726 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת צבע +HP Color LaserJet Enterprise MFP M880z

מדפסת לייזר משולבת צבע +HP Color LaserJet Enterprise MFP M880z, פונקציות :הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 46 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע :עד 46 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 42890 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים