PLANET מתגים תעשייתיים לתנאי חוץ

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מתג תעשייתי PLANET ISW-501T 5Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-501T 5Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 448 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-801T 8Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-801T 8Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 532 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-511 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-511 4Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 569 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-621TF 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-621TF 4Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 582 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-511T 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-511T 4Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 616 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-511S15 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-511S15 4Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 658 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-501T 5Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-501T 5Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 686 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-511TS15 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-511TS15 4Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 694 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-621 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-621 4Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 795 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-621T 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-621T 4Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 817 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-621S15 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-621S15 4Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 884 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-801T 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-801T 8Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 910 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET WGS-803 8Port

מתג תעשייתי PLANET WGS-803 8Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1022 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-801M 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-801M 8Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1218 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-620TF 4Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-620TF 4Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1246 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET WGS-4215-8T 8Port

מתג תעשייתי PLANET WGS-4215-8T 8Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1358 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET WGS-4215-8T2S 8Port

מתג תעשייתי PLANET WGS-4215-8T2S 8Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1568 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-1020TF 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-1020TF 8Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1568 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-10020MT 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-10020MT 8Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2002 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGSW-2840 24Port

מתג תעשייתי PLANET IGSW-2840 24Port , כולל ספק פנימי, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2280 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-12040MT 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-12040MT 8Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2604 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-10080MFT 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-10080MFT 8Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2912 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-20040MT 16port

מתג תעשייתי PLANET IGS-20040MT 16port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4045 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGSW-24040T 24Port

מתג תעשייתי PLANET IGSW-24040T 24Port, כולל ספק פנימי. ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4409 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-5225-20T4C2X 24port

מתג תעשייתי PLANET IGS-5225-20T4C2X 24port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 6884 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-6330-24T4S 24Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-6330-24T4S 24Port ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 8370 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים