PLANET מבואות ג'יגה למתגים (SFP)

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-SX SFP 220M

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-SX SFP 220M, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 165 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LX SFP 10KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LX SFP 10KM, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 172 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-SX2 SFP 2km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-SX2 SFP 2km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 175 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FX SFP 2km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FX Multimode 100Mbps SFP fiber transceiver 2KM, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 175 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F20 Single Mode 100Mbps SFP fiber transceiver 20KM, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 194 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FA20 SFP 20KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FA20 WDM Tx-1310, 100Mbps SFP fiber transceiver 20KM, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 196 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFX SFP 2km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFX SFP 2km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 204 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FB20 SFP 20KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FB20 WDM Tx-1550, 100Mbps SFP fiber transceiver 20KM, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 205 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TSX SFP

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TSX SFP ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 210 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLX SFP 10km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLX SFP 10km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 211 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L30 SFP 30KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L30 SFP 30KM, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 211 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TF20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TF20 SFP 20km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 224 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F40 SFP 40km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F40 Single Mode, 100Mbps SFP fiber transceiver 40KM, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 224 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F60 SFP 60km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F60 Single Mode 100Mbps SFP fiber transceiver 60KM, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 233 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA10 SFP 10km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA10 SFP 10km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 254 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFA20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFA20 SFP 20km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 264 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFB20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFB20 SFP 20km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 274 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-GT SFP 100M

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-GT SFP 100M ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 284 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA20 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA20 20km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 284 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB10 SFP 10km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB10 SFP 10km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 360 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB20 SFP 20km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 382 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB20 SFP 20km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 539 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L50 SFP 50KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L50 SFP 50KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 539 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA10 SFP 10km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA10 SFP 10km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 539 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA40 SFP 40km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA40 SFP 40km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 578 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB40 SFP 40km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB40 SFP 40km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 637 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA40 SFP 40KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA40 SFP 40KM, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 676 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB10 SFP 10km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB10 SFP 10km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 676 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L70 SFP 70KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L70 SFP 70KM, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 676 ₪

הוסף לסל  

טרנסיבר PLANET MTB-RJ

PLANET MTB-RJ 10GBASE-T SFP+ Copper RJ45 Transceiver

לפרטים נוספים...

מחיר: 984 ₪

הוסף לסל  

טרנסיבר PLANET MTB-LA20 10G SFP 20KM

טרנסיבר PLANET MTB-LA20 10G SFP 20KM, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 989 ₪

הוסף לסל  

טרנסיבר PLANET MTB-LB20 10G SFP 20KM

טרנסיבר PLANET MTB-LB20 10G SFP 20KM, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 989 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB40 SFP 40KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB40 SFP 40KM, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1156 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA20 SFP 20km, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1156 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L120 SFP

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L120 SFP, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1156 ₪

הוסף לסל  

טרנסיבר PLANET MTB-LA40 10G SFP 40km

טרנסיבר PLANET MTB-LA40 10G SFP 40km, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1657 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LB40 10G SFP 40KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LB40 10G SFP 40KM, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1657 ₪

הוסף לסל  

טרנסיבר PLANET MTB-LA60 10G SFP 60KM

טרנסיבר PLANET MTB-LA60 10G SFP 60KM, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3844 ₪

הוסף לסל  

טרנסיבר PLANET MTB-LB60 10G SFP 60KM

טרנסיבר PLANET MTB-LB60 10G SFP 60KM, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3844 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים