PLANET מבואות ג'יגה למתגים (SFP)

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-SX SFP 220M

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-SX SFP 220M ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 182 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LX SFP 10KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LX SFP 10KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 183 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-SX2 SFP 2km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-SX2 SFP 2km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 196 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FX SFP 2km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FX SFP 2km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 207 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TSX SFP

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TSX SFP ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 210 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FA20 SFP 20KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FA20 SFP 20KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 220 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F20 SFP 20km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 224 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFX SFP 2km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFX SFP 2km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 229 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FB20 SFP 20KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-FB20 SFP 20KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 232 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLX SFP 10km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLX SFP 10km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 238 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L30 SFP 30KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L30 SFP 30KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 238 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA10 SFP 10km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA10 SFP 10km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 246 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TF20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TF20 SFP 20km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 252 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F40 SFP 40km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F40 SFP 40km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 252 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F60 SFP 60km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-F60 SFP 60km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 266 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA20 SFP 20km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 280 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA10 SFP 10km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA10 SFP 10km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 288 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFA20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFA20 SFP 20km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 299 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFB20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MFB-TFB20 SFP 20km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 310 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA20 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA20 20km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 322 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-GT SFP 100M

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-GT SFP 100M ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 322 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB10 SFP 10km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB10 SFP 10km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 322 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB20 SFP 20km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 364 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB10 SFP 10km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB10 SFP 10km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 410 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB20 SFP 20km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB20 SFP 20km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 434 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA40 SFP 40KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LA40 SFP 40KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 547 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB40 SFP 40KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-LB40 SFP 40KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 614 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L50 SFP 50KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L50 SFP 50KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 614 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA40 SFP 40km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLA40 SFP 40km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 659 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB40 SFP 40km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-TLB40 SFP 40km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 726 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L70 SFP 70KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L70 SFP 70KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 770 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L120 SFP

מבוא ג'יגה למתג PLANET MGB-L120 SFP ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1323 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LA20 10G SFP 20KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LA20 10G SFP 20KM

לפרטים נוספים...

מחיר: 2360 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LB20 10G SFP 20KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LB20 10G SFP 20KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2360 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LA40 10G SFP 40km

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LA40 10G SFP 40km ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3350 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LB40 10G SFP 40KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LB40 10G SFP 40KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3350 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LA60 10G SFP 60KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LA60 10G SFP 60KM ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4723 ₪

הוסף לסל  

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LB60 10G SFP 60KM

מבוא ג'יגה למתג PLANET MTB-LB60 10G SFP 60KM

לפרטים נוספים...

מחיר: 4723 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים