Lenovo מחשבי טאבלט

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
טאבלט LENOVO TAB ZA300143IL

טאבלט LENOVO TAB ZA300143IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 490 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA300119IL

טאבלט LENOVO TAB ZA300119IL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 550 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA330053IL

טאבלט LENOVO TAB ZA330053IL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 659 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA360102IL

טאבלט LENOVO TAB ZA360102IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 683 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA380071IL

טאבלט LENOVO TAB ZA380071IL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 792 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA090054IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA090054IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 834 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA0H0034IL

טאבלט LENOVO TAB ZA0H0034IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 931 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2D0074IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2D0074IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 932 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2J0040IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2J0040IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 932 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA0A0014IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA0A0014IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 943 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2J0093IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2J0093IL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1040 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA0J0031IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA0J0031IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1041 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2K0031IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2K0031IL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1058 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2K0000IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2K0000IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1083 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA0J0014IL

טאבלט LENOVO TAB ZA0J0014IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1095 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2K0091IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2K0091IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1167 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2F0036IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2F0036IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1476 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2M0090IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2M0090IL, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1536 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1N0018IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1N0018IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1567 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1N0062IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1N0062IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1754 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1R0017IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1R0017IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1760 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2R0079IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2R0079IL, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1760 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Book ZA200073IL

טאבלט Lenovo Yoga Book ZA200073IL, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1815 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1R0035IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1R0035IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1911 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Book ZA0V0086IL

טאבלט Lenovo Yoga Book ZA0V0086IL, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2250 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA0G0095IL

טאבלט LENOVO TAB ZA0G0095IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2644 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Book ZA150020IL

טאבלט Lenovo Yoga Book ZA150020IL, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2734 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים