Lenovo מחשבי טאבלט

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
טאבלט LENOVO TAB ZA300143IL

טאבלט LENOVO TAB ZA300143IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 490 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA300119IL

טאבלט LENOVO TAB ZA300119IL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 550 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA330053IL

טאבלט LENOVO TAB ZA330053IL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 620 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA360102IL

טאבלט LENOVO TAB ZA360102IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 683 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA380071IL

טאבלט LENOVO TAB ZA380071IL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 792 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA090054IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA090054IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 834 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA0H0034IL

טאבלט LENOVO TAB ZA0H0034IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 931 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2J0040IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2J0040IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 932 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA0A0014IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA0A0014IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 943 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2K0000IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2K0000IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1011 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA0J0031IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA0J0031IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1041 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA0J0014IL

טאבלט LENOVO TAB ZA0J0014IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1095 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA2M0090IL

טאבלט LENOVO TAB ZA2M0090IL, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1536 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1N0018IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1N0018IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1567 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1R0017IL

טאבלט Lenovo Yoga Tab ZA1R0017IL, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1760 ₪

הוסף לסל  

טאבלט LENOVO TAB ZA0G0095IL

טאבלט LENOVO TAB ZA0G0095IL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2644 ₪

הוסף לסל  

טאבלט Lenovo Yoga Book ZA150020IL

טאבלט Lenovo Yoga Book ZA150020IL, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2734 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים