CHRISTIE מקרנים

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
מקרן CHRISTIE LX41

מקרן CHRISTIE LX41 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)* *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 11631 ₪

הוסף לסל  

מקרן CHRISTIE LX505

מקרן CHRISTIE LX505 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)* *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 13036 ₪

הוסף לסל  

מקרן CHRISTIE LW41

מקרן CHRISTIE LW41 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 13823 ₪

הוסף לסל  

מקרן CHRISTIE LW401

מקרן CHRISTIE LW401 DATA/VIDEO PROJECTORS שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 16689 ₪

הוסף לסל  

מקרן CHRISTIE LX501

מקרן CHRISTIE LX501 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)* *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 18374 ₪

הוסף לסל  

מקרן CHRISTIE LX601-i

מקרן CHRISTIE LX601-i שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)* *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 18429 ₪

הוסף לסל  

מקרן CHRISTIE LX605

מקרן CHRISTIE LX605 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 20566 ₪

הוסף לסל  

מקרן CHRISTIE LW551-i

מקרן CHRISTIE LW551-i DATA/VIDEO PROJECTORS שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 23263 ₪

הוסף לסל  

מקרן CHRISTIE LWU421

מקרן CHRISTIE LWU421 DATA/VIDEO PROJECTORS שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 28320 ₪

הוסף לסל  

מקרן CHRISTIE LWU505

מקרן CHRISTIE LWU505 DATA/VIDEO PROJECTORS שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 29837 ₪

הוסף לסל  

מקרן CHRISTIE LWU501-I

מקרן CHRISTIE LWU501-I DATA/VIDEO PROJECTORS שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 33714 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים