SONY מקרנים

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מקרן SONY EX226

מקרן SONY EX226 מקרן עם אופצייה להקרנה מסמרטפון או טאבלט שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 4029 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY EX246

מקרן SONY EX246 מקרן עם אופצייה להקרנה מסמרטפון או טאבלט שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 5040 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY EW225

מקרן SONY EW225 מקרן אלחוטי + הקרנה דרך חיבור LAN עד 4 מחשבים בו זמנית, הקרנה דרך DISK ON KEY, חיבור HDMI, חיבור מקלדת ועכבר ישירות למקרן. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 6069 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY EX275

מקרן SONY EX275 מקרן אלחוי + הקרנה דרך חיבור LAN עד 4 מחשבים בו זמנית, הקרנה דרך DISK ON KEY, חיבור HDMI, חיבור מקלדת ועכבר ישיות למקרן. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 6726 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY SX125

מקרן SONY SX125 מקרן בעל עדשה רחבה במיוחד, מומלץ להקרנה על לוחות חכמים. פילטר היברידי, ניגודיות גבוהה במיוחד, אורך חיי מנורה עד 6000 שעות. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 6911 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY EW245

מקרן SONY EW245 מקרן אלחוטי + הקרנה דרך חיבור LAN עד 4 מחשבים בו זמנית, הקרנה דרך DISK ON KEY, חיבור HDMI, חיבור מקלדת ועכבר ישירות למקרן. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 7249 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY EW276

מקרן SONY EW276 מקרן עם אופצייה להקרנה מסמרטפון או טאבלט. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה

לפרטים נוספים...

מחיר: 7586 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY SW125

מקרן SONY SW125 מקרן בעל עדשה רחבה במיוחד, מומלץ להקרנה על לוחות חכמים. פורמט הקרנה 16:10, פילטר היברידי, ניגודיות גבוהה מאוד. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 8091 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY SX536

מקרן SONY SX536 שלוש שנים אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 9103 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY CX235

מקרן SONY CX235 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 9440 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY SW526

מקרן SONY SW526 מקרן בעל עדשה רחבה במיוחד, מומלץ להקרנה על לוחות חכמים. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 10114 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY CW255

מקרן SONY CW255 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 10367 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY SW536

מקרן SONY SW536 מקרן בעל עדשה רחבה במיוחד, מומלץ להקרנה על לוחות חכמים. עדשה קרובה כולל זום אופטי, אורך חיי מנורה עד 6000 שעות, פילטר היברידי ללא תחזוקה. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 10536 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY SW526C

מקרן SONY SW526C עדשה קרובה כולל זום אופטי, אורך חיי מנורה עד 6000 שעות, פילטר היברידי ללא תחזוקה. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 11126 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY SW535C

מקרן SONY SW535C עדשה קרובה כולל זום אופטי, אורך חיי מנורה עד 6000 שעות, פילטר היברידי ללא תחזוקה. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 11631 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY CW275

מקרן SONY CW275 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 11800 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY SW536C

מקרן SONY SW536C עדשה קרובה כולל זום אופטי, אורך חיי מנורה עד 6000 שעות, פילטר היברידי ללא תחזוקה. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 12137 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY FX35

מקרן SONY FX35 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 17143 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY FX30

מקרן SONY FX30 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 17363 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY FH30

מקרן SONY FH30 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה.

לפרטים נוספים...

מחיר: 23600 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY FH35

מקרן SONY FH35 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה

לפרטים נוספים...

מחיר: 28657 ₪

הוסף לסל  

מקרן SONY FH500

מקרן SONY FH500 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לשלוש שנות אחריות מורחבת הכוללת שירות באתר הלקוח ושלוש שנות אחריות (או 4000 שעות עבודה) למנורת ההקרנה

לפרטים נוספים...

מחיר: 84286 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים