JINPEX מגרסות נייר

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מגרסת נייר JINPEX JP-626C

כושר גריסה: 8 דף + גריסת CD, מידות גריסה: 2X10 מ"מ פתיתים, תכולת מיכל: 25 ליטר, פתח הזנה: 23 ס"מ, הספק מנוע: 198 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 732 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר +JINPEX JP-620C

מגרסת נייר +JINPEX JP-620C, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 948 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר JINPEX JP-826S

כושר גריסה: 25 דף + גריסת CD, מידות גריסה: 4 מ"מ רצועות, תכולת מיכל: 36 ליטר, פתח הזנה: 23 ס"מ, הספק מנוע: 340 וואט ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 1155 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר JINPEX JP-826C

מגרסת פתיתים 18 דף גריסת CD ומיכל נשלף 35 ליטר על גלגלים. כושר גריסה 18 דף [70 גרם] גודל גריסה פתיתים 39X3.8 מ"מ, כולל גריסת CD, מיכל 35 ליטר מיכל נשלף על גלגלים. הספק 340 ואט, פתח הזנה: 23 ס"מ, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 1155 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר JINPEX JP-870C

כושר גריסה: 18 דף + גריסת CD, מידות גריסה: 2X10 מ"מ פתיתים, תכולת מיכל: 39 ליטר, פתח הזנה: 23 ס"מ, הספק מנוע: 430 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1465 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר ‏‏JINPEX JP-860S

מגרסת נייר ‏‏JINPEX JP-860S שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1465 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר ‏‏JINPEX JP-860C

מגרסת נייר ‏‏JINPEX JP-860C, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1465 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר JINPEX JP-520C

כושר גריסה: 25 דף + גריסת CD, מידות גריסה: 4X40 מ"מ פתיתים, תכולת מיכל: 53 ליטר, פתח הזנה: 27 ס"מ, הספק מנוע: 600 וואט, שנה אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2659 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר JINPEX JP-526C

כושר גריסה: 20 דף + גריסת CD, מידות גריסה: 2X10 מ"מ פתיתים, תכולת מיכל: 53 ליטר, פתח הזנה: 27 ס"מ, הספק מנוע: 600 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2799 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר JINPEX JP-516C

כושר גריסה: 22 דף + גריסת CD, מידות גריסה: 2X15 מ"מ פתיתים, תכולת מיכל: 80 ליטר, פתח הזנה: 31 ס"מ, הספק מנוע: 900 וואט, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4277 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר JINPEX JP-510C

כושר גריסה: 32 דף + גריסת CD, מידות גריסה: 4X30 מ"מ פתיתים, תכולת מיכל: 80 ליטר, פתח הזנה: 31 ס"מ, הספק מנוע: 900 וואט, שנה אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4542 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר JINPEX JP-510S

כושר גריסה: 50 דף + גריסת CD, מידות גריסה: 4 מ"מ רצועות, תכולת מיכל: 110 ליטר, פתח הזנה: 31 ס"מ, הספק מנוע: 900 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 4890 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר JINPEX JP-5840C

כושר גריסה: 40 דף + גריסת CD, מידות גריסה: 4x30 מ"מ פתיתים, תכולת מיכל: 130 ליטר, פתח הזנה: 31 ס"מ, הספק מנוע: 1320 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 6669 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים