FORTINET נתבים

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
מגדיל טווח אלחוטי FortiNet FAP-221E

מגדיל טווח אלחוטי FortiNet FAP-221E שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 1545 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate 30E 1Y Bundle FG-30E-BDL

נתב קווי FortiNet FortiGate 30E 1Y Bundle FG-30E-BDL שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2149 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-30E-BDL-900-36

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-30E-BDL-900-36, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 2674 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi 30E 1Y Bundle FWF-30E-BDL

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi 30E 1Y Bundle FWF-30E-BDL

לפרטים נוספים...

מחיר: 2998 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-60E-BDL

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-60E-BDL *ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום שאל את נציג המכירות*

לפרטים נוספים...

מחיר: 3199 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-30E-BDL-900-36

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-30E-BDL-900-36 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 3462 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi 50E 1Y Bundle FWF-50E-BDL

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi 50E 1Y Bundle FWF-50E-BDL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3462 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-50E-BDL-900-36

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-50E-BDL-900-36, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 3462 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-60E-BDL-900-36

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-60E-BDL-900-36 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 3987 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-80E-BDL

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-80E-BDL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 4249 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-50E-BDL-900-36

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-50E-BDL-900-36, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 4249 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-60E-BDL-900-36

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-60E-BDL-900-36, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 4512 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90D-BDL

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90D-BDL **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 4774 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-90D-BDL

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-90D-BDL **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 5037 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-51E-BDL-900-36

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-51E-BDL-900-36 **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 5299 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-61E-BDL-900-36

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-61E-BDL-900-36 **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 5824 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90E-BDL

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90E-BDL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 5824 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-92D-BDL

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-92D-BDL **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 5824 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90D-BDL-900-36

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90D-BDL-900-36 **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 6087 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-80E-BDL-900-36

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-80E-BDL-900-36 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 6349 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-92D-BDL-900-36

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-92D-BDL-900-36 **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 6874 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90E-BDL-900-36

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90E-BDL-900-36 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 8449 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-100E-BDL

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-100E-BDL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 8449 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי Fortinet FortiGate 50E

מערכת משולבת אלחוטית FortiGate 50E + מתג FortiSwitch להגנה מפני התקפות כופר שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 10448 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-100E-BDL-900-36

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-100E-BDL-900-36 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 11862 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-200E-BDL

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-200E-BDL, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 14749 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-200E-BDL-900-36

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-200E-BDL-900-36, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) **מבצע עד גמר המלאי**

לפרטים נוספים...

מחיר: 20262 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים