CANON מכשירים משולבים הזרקת-דיו

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מדפסת משולבת הזרקת דיו CANON MG2550S

מדפסת משולבת הזרקת דיו CANON MG2550S, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום, רזולוציית הדפסה 4800x600 DPI, מהירות הדפסה עמודים בדקה: 8 שחור | 4 בצבע, מגש נייר אחורי 60 דפים, חיבור USB2.0 מהיר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 219 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו CANON MG2555S

מדפסת משולבת הזרקת דיו CANON MG2555S, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום. רזולוציית הדפסה 4800X600 DPI. מהירות הדפסה בשחור 8 דפים בדקה, בצבע 4 דפים בדקה. מזין נייר 60 דפים. הדפסה דו צדדית ידנית. מהירות סריקה 14 שניות ברזולוציה DPI300. רזולוציית סריקה 600X1200 DPI. שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 224 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TS3150

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TS3150 פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום. מהירות הדפסה בשחור 7.7 דפים בדקה, בצבע 4 דפים בדקה. רזולוציית הדפסה 4800X1200 DPI. מזין נייר 60 דפים. מהירות סריקה 14 שניות ברזולוציה DPI300. רזולוציית סריקה 600X1200 DPI. שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 229 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MX475

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MX475, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום+פקס, מהירות הדפסה בשחור עד 9.7 עמודים בדקה, 5.5 בצבע בגודל A4, חיבור WIFI, הדפסה דו צדדית, רזולוציית הדפסה - 4800x1200 DPI, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 257 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MX495

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MX495, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום+פקס, מהירות הדפסה בשחור 8.8 דפים בדקה, בצבע 4.4 דפים בדקה, רזולוציית הדפסה 4800X1200 DPI, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 278 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MG3051WH

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MG3051WH, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום, מהירות הדפסה בשחור 8 דפים בדקה, בצבע 4 דפים בדקה. רזולוציית הדפסה 4800X1200 DPI, הדפסה דו צדדית ידנית, מהירות סריקה 14 שניות, רזולוציית סריקה 600X1200 DPI, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 315 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TR7550

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TR7550, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום+פקס, מהירות הדפסה בשחור 15 דפים בדקה, בצבע 10 דפים בדקה. מזין נייר של 20 דפים, הדפסה דו צדדית. הדפסה ישירה מסמארטפונים וטאבלטים, הדפסה ע"ג CD. רזולוציית הדפסה 4800x1200 DPI, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 469 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TS5050

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TS5050 פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום, מהירות הדפסה בשחור 12.6 דפים בדקה, בצבע 9 דפים בדקה. רזולוציית הדפסה 4800X1200 DPI, הדפסה דו צדדית, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 522 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TR8550

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TR8550, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום+פקס, מהירות הדפסה בשחור 15 דפים בדקה, בצבע 10 דפים בדקה. מזין נייר של 20 דפים דו צדדי. הדפסה ישירה מסמארטפונים וטאבלטים, הדפסה ע"ג CD. רזולוצית הדפסה - 4800x1200 DPI, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 588 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TS6150

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TS6150, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום, מהירות הדפסה בשחור 15 דפים בדקה, בצבע 10 דפים בדקה, הדפסה דו צדדית. שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 623 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TS6151

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON TS6151, פונקציות: מדפסת+סורק+מכונת צילום, מהירות הדפסה בשחור 15 דפים בדקה, בצבע 10 דפים בדקה, הדפסה דו צדדית. שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 623 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MB2155

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MB2155, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום+פקס, מהירות הדפסה בשחור 19 דפים בדקה, בצבע 13 דפים בדקה. הדפסה דו צדדית, סריקה ישירה לאימייל, ענן ,usb. רזולוציית הדפסה - 600x1200 DPI, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 658 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MB2755

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MB2755, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום+פקס, מהירות הדפסה בשחור 24 דפים בדקה, בצבע 15.5 דפים בדקה. הדפסה דו-צדדית, סריקה ישירה לאימייל, ענן, usb. רזולוציית הדפסה 600x1200 DPI, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 763 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MB5155

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MB5155, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום+פקס, מהירות הדפסה בשחור 24 דפים בדקה, בצבע 15.5 דפים בדקה. הדפסה דו-צדדית, סריקה ישירה לאימייל, ענן, usb, רזולוציית הדפסה 600x1200 DPI, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 861 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו CANON G2410

מדפסת משולבת הזרקת דיו CANON G2410, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום, מהירות הדפסה בשחור 8.8 דפים בדקה, בצבע 5 דפים בדקה, רזולוציית הדפסה 4800x 1200 dpi, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 868 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MB5455

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON MB5455 פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום+פקס, מהירות הדפסה בשחור 24 דפים בדקה, בצבע 15.5 דפים בדקה. מזין נייר של 50 דפים דו צדדי. סריקה ישירה לאימייל,ענן,usb. רזולוציית הדפסה - 600x1200 DPI, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1015 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON G3410

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON G3410, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום, מהירות הדפסה בשחור 8.8 דפים בדקה, בצבע 5 דפים בדקה, רזולוציית הדפסה 4800x 1200 dpi, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1204 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON G4410

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית CANON G4410, פונקציות : מדפסת+סורק+מכונת צילום+פקס, מהירות הדפסה בשחור 8.8 דפים בדקה, בצבע 5 דפים בדקה, רזולוציית הדפסה 4800x 1200 dpi, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1638 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים