תמליל 2100 תקנון

ברוכים הבאים לאתר תמליל 2100 בע"מ האתר הינו למעשה חנות וירטואלית לציבור הגולשים.

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. כל המבצע פעולת רכישת מוצרים באתר מצהיר כי קרא והבין את תקנון האתר ולא תהיה לו או לאף אחר מטעמו כל טענה או קובלנה כנגד בעלי האתר או מפעיליו.

ניתן לבצע פעולות רכישה בעת וע"י העברה בנקאית, כסף מזומן, כרטיס אשראי (למעט דיינרס) אשר ניתן לסליקה ע"י אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.

אנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי. יחד עם זאת, לעיתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי במחסני חברת תמליל או אצל היצרן/יבואן/ספק, ועל כן לא ניתן לספקם. לפיכך, פרסום המוצרים באתר וכן בקשתך לרכישת מוצר כלשהו וביצוע העסקה כפופים לאישורנו שהמוצר אכן מצוי במלאי. אם המוצר חסר תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או שנודיעך באמצעות הדואר האלקטרוני או שנודיעך באמצעות הטלפון והזמנתך תימחק ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

ככל שתחפוץ, נשמח להודיע לך על מועד חידוש המלאי ו/או על מוצר אלטרנטיבי אשר יתאים לצרכיך.

אספקת המוצרים תתבצע ע"פ הוראות תקנון זה,  להלן:  

הזמנת מוצרים

תמליל 2100 בע"מ מציעה  מגוון רחב של מוצרים שניתן להזמין בכל עת. ע"מ שנוכל למלא  הצעתך לרכישת מוצרים חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של תמליל 2100 בע"מ ו/או של יצרני ואו יבואני המוצרים. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעיתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני  או באמצעות הטלפון והזמנתך תימחק ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

מחובתנו להודיע לך על מועד חידוש המלאי ו/או על מוצר אלטרנטיבי אשר יתאים לצרכיך.

על מנת שהזמנתך תיקלט יש לוודא טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני/פקס מלאי במחסני חברת תמליל או יצרני/יבואני המוצרים.

זכור, התחייבות חברת תמליל הינה רק עבור המוצרים הנמצאים במלאי.

ביצוע ההזמנה

לאחר שביצעת בקשה להזמנה תקבלהודעה ראשוניתעל פרטי קליטת בקשתך להזמנתך.לתשומת ליבךאישור זה אינו מחייב את תמליל 2100 בע"מ לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפירטי בקשת ההזמנה נקלטו במערכת.

רק לאחר שתמליל 2100 בע"מ תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת בתנאי שהם מצויים במלאי חברת תמליל 2100 בע"מ או יצרניהם או מפיציהם בישראל.

כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי תמליל 2100 בע"מ.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא חברת תמליל 2100 בע"מ רשאית לבטל את רכישתך ולא תחוייב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יוחזרו אלינו עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדוייקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פיהוראות חוק העונשין, התשל"ז- 1977 ו/או בכל דין.

באפשרותך לשלם במזומן שטרות ו/או בהעברה בנקאית ו/או באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר התשלום בפועל ו/או קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

מועד אספקה

.(זמני/מועדי האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 14 יום (להלן:"מועדי האספקה"  

 חישובי מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, תמליל 2100 בע"מ עושה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.

במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר או מפעיליו יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או השירותים, מכל סוג שהוא, באופו מלא או באופן חלקי ובכל דרך שהיא, או את אספקת המוצרים או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו רשאיים מנהלי האתר מטעמה של חברת תמליל 2100 בע"מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת שהמוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי תמליל 2100 בע"מ, ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה שלא סופקו באמצעות שליח מטעם החברה.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם תמליל 2100 בע"מ, ובכפוף לרשימת היישובים,בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם תמליל 2100 בע"מ לבצע את המשלוח עד הבית מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרוןו/או מקום חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה תמליל 2100 בע"מ הפוסקת הבלעדית.

מחירים ותשלומים

חיובך יתבצע מיידית עם קבלת ההזמנה ולאחר בדיקה ואימות מלאי באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ובכפוף לסעיף "ביצוע ההזמנה" המפורט בהסכם זה.

תמליל 2100 בע"מ רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ על פי חוק, והם מחירי מבצע עד גמר המלאי אלא אם כן צויין אחרת במפורש.

יחד עם זאת תמליל 2100 בע"מ תעשה כל העולה בידה לחדש את המלאי ולספק את המוצר בהקדם האפשרי.

ביטול עסקה 

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן) הנך רשאי לבטל את העסקה ולהשיב את המוצר, מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך המכיל פרטים אודות המוצר כמפורט בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבינהם.

ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות פקס מסר 03-5741486 ו/או באמצעות הדואר האלקטרוניt@tamlil2100.co.il

במקרה של ביטול העסקה שלא עקב פגם במוצר נשיב לך, תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה, את הסכום ששולם על ידך, בניכוי דמי ביטול בשיעור שך 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

במידה והמוצר נשלח אליך, אולם טרם סופק לך, תחוייב בעלות דמי משלוח בגין החזרת המוצר.

במידה והמוצר סופק לך, עליך להשיב אותו למשרדנו, בתאום מראש, באריזתו המקורית כשהוא שלם ו/או ללא כל פגם ו/או נזק בצירוף חשבונית מס מקורית. הובלת המוצר למשרדנ תהא על חשבונך.  

במקרה של ביטול העסקה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, נשיב לך, תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על ביטול העסקה, את הסכום ששולם על ידך ולא יגבו דמי ביטול.

במידה והמוצר סופק לך, עליך להעמידו לרשותנו, היכן שסופק לך ולהודיענו על כך.

במקרה של ביטול העסקה עליך להשיב לנו גם כל מוצר אחר שקיבלת בעקבות עשיית העסקה.

יובהר כי במקרה שהוחזר מוצר, שערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את מלוא נזקיה בגין כך.

 לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצרים הכלולים ברשימת הטובין הקבועים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, וביניהם טובין פסידים,טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, וכן מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה - 1995.

אחריות

 

חברת תמליל 2100 בע"מ ו/או מי מטעמו אינם מייצרים את המוצרים, ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. לעתים יתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד חברת תמליל 2100 לגבי אופיים

האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית,או כל שפה אחרת חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם או בכפוף לחשבונית המס שקיבלתם עם הקניה.

 למוצרים מתכלים כגון ראשי דיו וטונרים ניתנת אחריות עד 6 חודשים מיום הקניה או עד תאריך פג תוקף המצוין על ידי היצרן ומופיע על אריזת המוצר.

במידת הצורך חברת תמליל 2100 בע"מ תפנה את הלקוח למוקדי התמיכה של החברה /או היצרן למתן פתרונות תמיכה ו/או הדרכה בהתאם לצורך ובכפוף לאפשרויות התמיכה הטלפונית שינתנו בחברות הנ"ל

בשום נסיבות לא תחול על חברת תמליל 2100 בע"מ ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים,נזק מקרי,מיוחד ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, בכלליות האמור לעיל, לרבות ומבלי לפגוע ואו לדרוש דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש במוצרים, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר,שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין,בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לתמליל 2100 בע"מ ו/או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינוונבחן את פנייתך בקפידה.

תמליל 2100 בע"מ ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה,שימוש לרעה,שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי תמליל 2100 בע"מ ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו,מגבלותיו או התאמתו לצרכם ולדרישותך.

 לא תינתן אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.

במידה ובחרת לבצע התקנה כלשהי שלא מטעם חברת תמליל 2100 בע"מ או ע"י בעל בר סמכא בתחום הרלוונטי תפוג האחריות למוצר הנרכש, מקום שיש בהתקנה לגרום נזק למוצר/לתוכנו

הפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה,כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד,יישמרו במאגר למעט פרטי כרטיס האשראי שמסרת לחברה לגבי העסקה שבצעת באתר זה.

 תמליל 2100 בע"מ מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים,לא נוכל לטפל בהזמנתך בהעדרם.

תמליל 2100 בע"מ תהא רשאית לשלוח אלייך דואר אלקטרוני או פקס, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.

בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר מחברת תמליל 2100 בע"מ לנהל את האתר כתקנו,לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא על חברת תמליל 2100 לבטל את ההתקשרות עם הקונים,כולם או חלקם,בסעיף זה "כוח עליון"- משמעו לרבות תקלות מחשב,  תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני .

תמליל 2100 בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

דין ושיפוט הדין

החל על הזמנתך ועל תקנון זה,הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת,נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

 

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים