HP הזרקת דיו

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 2620

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 2620, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, מהירות הדפסה בשחור עד 7.5 דפים בדקה, בצבע עד 5.5 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 234 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet 3830 F5R95C

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet 3830 F5R95C, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור עד 8.5 עמודים בדקה ובצבע עד 6 עמודים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 343 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת אלחוטית HP Deskjet IA 3835 F5R96C

מדפסת הזרקת דיו משולבת אלחוטית HP Deskjet 3835 F5R96C, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור עד 8.5 עמודים לדקה ובצבע עד 6 עמודים לדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 364 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet IA 3785 T8W46C

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 3785 T8W46C, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, מהירות הדפסה בשחור עד 8 דפים לדקה, בצבע עד 5.5 דפים לדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 373 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 3788 T8W49C

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 3788 T8W49C, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, מהירות הדפסה בשחור עד 8 דפים בדקה, מהירות הדפסה בצבע עד 5.5 דפים בדקה, הדפסה דו צדדית, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 373 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 5275

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP DeskJet 5275, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור 10 דפים בדקה ובצבע 7 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 398 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet 6950 P4C78A

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet 6950 P4C78A, פונקציות :הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 16 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע : עד 9 דפים לדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 440 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 6960 J7K33A AIO

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 6960 J7K33A AIO, תכונות: הדפסה, סריקה, העתקה ופקס, מהירות הדפסה בשחור עד 18 עמודים בדקה, 10 עמודים בצבע, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 492 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 6970 J7K34A

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 6970 J7K34A, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור עד 20 עמודים בדקה, מהירות הדפסה בצבע עד 11 דפים בדקה שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 513 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 8710

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 8710, פונקציות :הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 22 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע :עד 18 דפים לדקה, שנה אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 636 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית HP OfficeJet Pro 9013

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית HP OfficeJet Pro 9013, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, דופלקס-הדפסה דו צדדית, מהירות הדפסה בשחור עד 22 דפים בדקה, בצבע עד 18 עמודים בדקה, כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת 1,500 שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 677 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet Pro 7720 Y0S18A

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet Pro 7720 Y0S18A, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור : עד 22 דפים בדקה ובצבע : עד 18 עמודים בדקה, שנה אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 679 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet Pro 7740 G5J38A

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP OfficeJet Pro 7740 G5J38A, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור עד 22 דפים בדקה, מהירות הדפסה בצבע עד 18 עמודים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 779 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 8720 D9L19A

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP Officejet Pro 8720 D9L19A, תכונות :הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה עד 24 עמודים לדקה בשחור, 20 עמודים לצבע, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 842 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide 377dw

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide 377dw, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1815 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת אלחוטית HP PageWide Pro 477dw

מדפסת הזרקת דיו משולבת אלחוטית HP PageWide Pro 477dw, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור עד 55 דפים בדקה, מהירות הדפסה בצבע עד 40 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 2454 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide E58650dn

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide E58650dn, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, מהירות הדפסה בשחור ובצבע עד 50 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 8819 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586dn

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586dn, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, מהירות הדפסה בשחור ובצבע עד 50 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 9165 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586f

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586f, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור ובצבע עד 50 דפים בדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 10493 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide E58650z

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide E58650z, פונקציות : הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור :עד 50 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע :עד 50 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 10792 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Pro 772dn A3

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Pro 772dn A3, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 11379 ₪

הוסף לסל  

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586z

מדפסת הזרקת דיו משולבת HP PageWide Enterprise 586z, מהירות הדפסה בשחור :עד 50 דפים לדקה, מהירות הדפסה בצבע : עד 50 דפים לדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 12775 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים