DAHLE מגרסות נייר

 התקן העולמי לכושר גריסה נמדד ע"פ נייר 70 גרם.יש לשים לב כי מרבית הנייר בשימוש בישראל הינו 80 גרם ולכן יתכן וכושר הגריסה בפועל יהיה נמוך יותר מזה המצוין בנתונים.יש לשים לב להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר ולפעול ע"פ ההנחיות.
 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מגרסת נייר DAHLE 40204

כושר גריסה: 17 דף, מידות גריסה: 3.9 מ"מ, פתח הזנה: 24 ס"מ, תכולת מיכל: 40 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 2443 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40206

כושר גריסה: 19 דף, מידות גריסה: 5.8 מ"מ, פתח הזנה: 24 ס"מ, תכולת מיכל: 40 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 2555 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40304

כושר גריסה: 23 דף, מידות גריסה: 3.9 מ"מ, פתח הזנה: 24 ס"מ, תכולת מיכל: 60 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 3282 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40306

כושר גריסה: 27 דף, מידות גריסה: 5.8 מ"מ, פתח הזנה: 24 ס"מ, תכולת מיכל: 60 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 3282 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40314

כושר גריסה: 16 דף, מידות גריסה: 3.9X40 מ"מ פתיתים, פתח הזנה: 24 ס"מ, תכולת מיכל: 60 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 3870 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40322

כושר גריסה: 11 דף, מידות גריסה: 2X15 מ"מ פתיתים, פתח הזנה: 24 ס"מ, תכולת מיכל: 60 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 3870 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40404

כושר גריסה: 24 דף, מידות גריסה: 3.9 מ"מ, פתח הזנה: 26 ס"מ, תכולת מיכל: 100 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 4164 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40406

כושר גריסה: 29 דף, מידות גריסה: 5.8 מ"מ, פתח הזנה: 26 ס"מ, תכולת מיכל: 100 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 4164 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40414

כושר גריסה: 16 דף, מידות גריסה: 3.9X40 מ"מ פתיתים, פתח הזנה: 26 ס"מ, תכולת מיכל: 100 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 5265 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40422

כושר גריסה: 13 דף, מידות גריסה: 2X15 מ"מ פתיתים, פתח הזנה: 26 ס"מ, תכולת מיכל: 100 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 5265 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40504

כושר גריסה: 33 דף, מידות גריסה: 3.9 מ"מ, פתח הזנה: 31 ס"מ, תכולת מיכל: 140 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 6075 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40506

כושר גריסה: 43 דף, מידות גריסה: 5.8 מ"מ, פתח הזנה: 31 ס"מ, תכולת מיכל: 140 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 6075 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40430

כושר גריסה 6 דף -80 A4 גרם, מידות גריסה: 0.8X12 מ"מ, פתח הזנה: 26 ס"מ, תכולת מיכל: 100 ליטר - דלת לפינוי, תפעול: אלקטרוני. הספק מנוע: 650 וואט. עוצמת רעש: 52db, מידות .ג: 540 . 950 .ע 430, רמת ביטחון DIN 5, גוף עץ קשיח, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 6663 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40514

כושר גריסה: 26 דף, מידות גריסה: 3.9X40 מ"מ פתיתים, פתח הזנה: 31 ס"מ, תכולת מיכל: 140 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 6735 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40522

כושר גריסה: 19 דף, מידות גריסה: 2X15 מ"מ פתיתים, פתח הזנה: 31 ס"מ, תכולת מיכל: 140 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 6735 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40434

כושר גריסה 6 דף -70 -A4 גרם, מידות גריסה: 1x4.7 מ"מ, פתח הזנה: 26 ס"מ, תכולת מיכל: 100 ליטר - דלת לפינוי, תפעול: אלקטרוני. הספק מנוע: 650 וואט. רמת ביטחון DIN 6, גוף עץ קשיח, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 7986 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40604

כושר גריסה: 35 דף, מידות גריסה: 3.9 מ"מ, פתח הזנה: 40 ס"מ, תכולת מיכל: 160 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 9750 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 40606

כושר גריסה: 45 דף, מידות גריסה: 5.8 מ"מ, פתח הזנה: 40 ס"מ, תכולת מיכל: 160 ליטר. שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 9750 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 20390 KS

כושר גריסה: 65 דף, מידות גריסה: 6 מ"מ, פתח הזנה: 39 ס"מ, תכולת מיכל: 190 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 18424 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר DAHLE 20396 KC

כושר גריסה: 40 דף, מידות גריסה: 3.9X80 מ"מ פתיתים, פתח הזנה: 39 ס"מ, תכולת מיכל: 195 ליטר. ***באיסוף עצמי ותשלום במזומן הנחה של 15 ש"ח להזמנה בתיאום מראש*** ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית* שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 19648 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים