EPSON מכשירים משולבים

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L382

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L382, פונקציות הדפסה, סריקה, העתק, מהירות הדפסה בשחור 10 דפים בדקה ובצבע 5 דפים בדקה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 810 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L220

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L220, פונקציות הדפסה, סריקה, העתקה, מהירות הדפסה בשחור 7 דפים בדקה, 3.5 דפים בצבע, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 849 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו Epson L3050

מדפסת משולבת הזרקת דיו Epson L3050 מדפסת ITS L3050 משולבת MultiFunction להדפסה איכותית בש"ל ובצבע בטכנולוגיית 3 ב-1 "הכל כלול" עם מכונת-צילום, סורק ומדפסת צבע וש"ל, עכשיו בטכנולוגיית מיכלי-דיו ECOTANK לחסכון בהוצאות ההדפסה והדפסה באיכות גבוהה יותר בסביבת העבודה שלכם בבית או במשרד.

לפרטים נוספים...

מחיר: 905 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L210

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L210 שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1132 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו Epson L565

מדפסת משולבת הזרקת דיו Epson L565, תכונות: הדפסה, סריקה, העתקה ופקס, מהירות הדפסה בשחור 9 דפים בדקה ,ובצבע 4.5 דפים בדקה, רזולוציית הדפסה 5760x1440 DPI, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 1365 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-5620DWF

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-5620DWF, פונקציות : הדפסה, סריקה, העתקה, פקס, דופלקס, מהירות הדפסה בשחור 34 דפים בדקה, ובצבע 30 דפים בדקה, רזולוציית הדפסה 4,800x1,200 DPI שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1460 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L550

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L550, פונקציות : הדפסה, סריקה, העתקה ופקס, מהירות הדפסה בשחור 33 דפים בדקה ובצבע 15 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1510 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON M200

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON M200, פונקציות : הדפסה, סריקה, מהירות הדפסה בשחור 34 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1529 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-C5710DWF

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-C5710DWF, פונקציות הדפסה, סריקה, העתקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור/בצבע 34 דפים בדקה, דופלקס, עומס עבודה חודשי 45,000 דפים, מגירת נייר 250+80 דפים ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1547 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-C5790DWF

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-C5790DWF, פונקציות הדפסה, סריקה, העתקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור/בצבע 34 דפים בדקה, דופלקס, עומס עבודה חודשי 45,000 דפים, מגירת נייר 250+80 דפים ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1715 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-5690DWF

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-5690DWF, פונקציות : הדפסה, סריקה, העתקה, פקס, דופלקס, מהירות הדפסה בשחור 34 דפים בדקה, ובצבע 30 דפים בדקה, רזולוציה מקסימלית 4800x1200‏ dpi, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1798 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-M5799DWF

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-M5799DWF, פונקציות הדפסה, סריקה, העתקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור 34 דפים בדקה, עומס עבודה חודשי 40,000 דפים, מגירת נייר 250+80 דפים ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1799 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L850

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L850, פונקציות-הדפסה, סריקה, העתקה, מהירות הדפסה בשחור 5 דפים בדקה ובצבע 4.8 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1832 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON M3180‎

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON M3180‎, פונקציות הדפסה, סריקה, העתקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור 39 דפים בדקה, עומס עבודה חודשי 20,000 דפים, מגירת נייר 250 דפים ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1862 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L6170

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L6170 פונקציות : הדפסה, סריקה, העתקה, מהירות הדפסה בשחור 33 דפים בדקה ובצבע 20 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2111 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L6190

מדפסת משולבת הזרקת דיו EPSON L6190, פונקציות : הדפסה, סריקה, העתקה, פקס, דופלקס, מהירות הדפסה בשחור 33 דפים בדקה ובצבע 20 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2352 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-C579RDTWF

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-C579RDTWF, פונקציות הדפסה, סריקה, העתקה, פקס, מהירות הדפסה בשחור/בצבע 34 דפים בדקה, דופלקס, עומס עבודה חודשי 50,000 דפים, מגירת נייר 750+80 דפים, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4109 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-C8690DWF

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-C8690DWF, פונקציות : הדפסה A3, סריקה, העתקה, פקס, דופלקס, מהירות הדפסה A4 בשחור/בצבע 35 דפים בדקה, רזולוציית הדפסה 4800x1200 DPI, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 6335 ₪

הוסף לסל  

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-C869RDTWF

מדפסת משולבת הזרקת דיו אלחוטית EPSON WF-C869RDTWF, פונקציות הדפסה A3, סריקה, העתקה, פקס,דופלקס, מהירות הדפסה A4 בשחור/בצבע 35 דפים בדקה, עומס עבודה חודשי 75,000 דפים, מגירת נייר 250+80 דפים ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 7042 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים