SHARP מקרנים

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מקרן SHARP LS2000

מקרן SHARP LS2000 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 2478 ₪

הוסף לסל  

מקרן SHARP LX2000

מקרן SHARP LX2000 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 3882 ₪

הוסף לסל  

מקרן SHARP LX3000

מקרן SHARP LX3000 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 4012 ₪

הוסף לסל  

מקרן SHARP LW2000

מקרן SHARP LW2000 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 5829 ₪

הוסף לסל  

מקרן SHARP LW3000

מקרן SHARP LW3000

לפרטים נוספים...

מחיר: 7729 ₪

הוסף לסל  

מקרן SHARP LX3500

מקרן SHARP LX3500 שלוש שנים אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 7906 ₪

הוסף לסל  

מקרן SHARP LW3500

מקרן SHARP LW3500 שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 8968 ₪

הוסף לסל  

מקרן SHARP XG-SV200X

מקרן SHARP XG-SV200X

לפרטים נוספים...

מחיר: 21240 ₪

הוסף לסל  

מקרן SHARP XG-PH80XN

מקרן SHARP XG-PH80XN שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 34810 ₪

הוסף לסל  

מקרן SHARP XG-SV100W

מקרן SHARP XG-SV100W שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 34810 ₪

הוסף לסל  

מקרן SHARP XG-PH80WN

מקרן SHARP XG-PH80WN שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)*. *אפשרות לאחריות מורחבת VIP למשך שלוש שנים, בתוספת תשלום, הכוללת ביקור טכנאי ושירות באתר הלקוח!

לפרטים נוספים...

מחיר: 37760 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים