PLANET מתגים POE

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מתג PLANET POE FSD-604HP 4Port

מתג PLANET POE FSD-604HP 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 292 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FSD-504HP 4Port

מתג PLANET POE FSD-504HP 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 294 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FSD-804P 8Port

מתג PLANET POE FSD-804P 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 411 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GSD-604HP 4Port

מתג PLANET POE GSD-604HP 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 439 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GSD-804P 8Port

מתג PLANET POE GSD-804P 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 469 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FSD-1008HP 8Port

מתג PLANET POE FSD-1008HP 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 555 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FSD-808HP 8Port

מתג PLANET POE FSD-808HP 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 700 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FGSD-1008HPS 8Port

מתג PLANET POE FGSD-1008HPS 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 764 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GSD-908HP 8Port

מתג PLANET POE GSD-908HP 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 764 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GSD-808HP 8Port

מתג PLANET POE GSD-808HP 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 826 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FGSD-910P 8Port

מתג PLANET POE FGSD-910P 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 826 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FGSD-910HP 8Port

מתג PLANET POE FGSD-910HP 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 868 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FGSD-1022VHP 8Port

מתג PLANET POE FGSD-1022VHP 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 901 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GSD-1002VHP 8Port

מתג PLANET POE GSD-1002VHP 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 999 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FNSW-1600P 16Port

מתג PLANET POE FNSW-1600P 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1012 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GSD-1222VHP 8Port

מתג PLANET POE GSD-1222VHP 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1029 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GSD-808HP2 8Port

מתג PLANET POE GSD-808HP2 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1050 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FNSW-1608PS 16Port

מתג PLANET POE FNSW-1608PS 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1147 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-4210-8P2S 8Port

מתג PLANET POE GS-4210-8P2S 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1226 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FNSW-2400PS 24Port

מתג PLANET POE FNSW-2400PS 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1298 ₪

הוסף לסל  

רכזת רשת Planet POE GSW-1600HP 16Port

רכזת רשת Planet POE GSW-1600HP 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1474 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE WGSD-10020HP 8Port

מתג PLANET POE WGSD-10020HP 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1589 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FGSW-1822VHP 16Port

מתג PLANET POE FGSW-1822VHP 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1592 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GSW-2620HP 24Port

מתג PLANET POE GSW-2620HP 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1690 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-4210-8P2T2S 8Port

מתג PLANET POE GS-4210-8P2T2S 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1785 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FGSW-1816HPS 16Port

מתג PLANET POE FGSW-1816HPS 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1788 ₪

הוסף לסל  

רכזת רשת Planet POE GSW-1820VHP 16Port

רכזת רשת Planet POE GSW-1820VHP 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1866 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-8P2T2S 8Port

מתג PLANET POE GS-5220-8P2T2S 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1883 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FGSW-2622VHP 24Port

מתג PLANET POE FGSW-2622VHP 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1896 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-4210-16P2S 16Port

מתג PLANET POE GS-4210-16P2S 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1954 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GSW-1222VUP 8Port

מתג PLANET POE GSW-1222VUP 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2079 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FGSW-2624HPS 24Port

מתג PLANET POE FGSW-2624HPS 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2092 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GSW-2620VHP 24Port

מתג PLANET POE GSW-2620VHP 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2160 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-4210-16P4C 16Port

מתג PLANET POE GS-4210-16P4C 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2180 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE WGSW-20160HP 16Port

מתג PLANET POE WGSW-20160HP 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2346 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-4210-24P2S 24Port

מתג PLANET POE GS-4210-24P2S 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2484 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE FGSW-2624HPS4 24Port

מתג PLANET POE FGSW-2624HPS4 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2572 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-4210-24P4C 24Port

מתג PLANET POE GS-4210-24P4C 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2768 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE WGSW-24040HP 24Port

מתג PLANET POE WGSW-24040HP 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2846 ₪

הוסף לסל  

רכזת רשת Planet POE GS-4210-24UP4C 24Port

רכזת רשת Planet POE GS-4210-24UP4C 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2964 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-8P2T2X 8Port

מתג PLANET POE GS-5220-8P2T2X 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3049 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-4210-24PL4C 24Port

מתג PLANET POE GS-4210-24PL4C 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3062 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-8UP2T2X 8Port

מתג PLANET POE GS-5220-8UP2T2X 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3080 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE WGSW-24040HP4 24Port

מתג PLANET POE WGSW-24040HP4 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3160 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-4210-16UP4C 16Port

מתג PLANET POE GS-4210-16UP4C 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3847 ₪

הוסף לסל  

רכזת רשת Planet POE SGSW-24040P4 24Port

רכזת רשת Planet POE SGSW-24040P4 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4043 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE MGS-5220-8P2X 8Port

מתג PLANET POE MGS-5220-8P2X 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4226 ₪

הוסף לסל  

רכזת רשת Planet POE SGS-6341-24P4X 24Port

רכזת רשת Planet POE SGS-6341-24P4X 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4347 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-4210-48P4S 48Port

מתג PLANET POE GS-4210-48P4S 48Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4533 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-16UP4S2X 16Port

מתג PLANET POE GS-5220-16UP4S2X 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4631 ₪

הוסף לסל  

רכזת רשת Planet POE SGS-5220-24P2X 24Port

רכזת רשת Planet POE SGS-5220-24P2X 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4906 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-16UP4S2XR 16Port

מתג PLANET POE GS-5220-16UP4S2XR 16Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4925 ₪

הוסף לסל  

רכזת רשת PLANET POE SGS-6340-24P4S 24Port

רכזת רשת PLANET POE SGS-6340-24P4S 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4970 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-24UP4X 24Port

מתג PLANET POE GS-5220-24UP4X 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5317 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-24UP4XR 24Port

מתג PLANET POE GS-5220-24UP4XR 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5611 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-24UPL4X 24Port

מתג PLANET POE GS-5220-24UPL4X 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5690 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE XGSW-28040HP 24Port

מתג PLANET POE XGSW-28040HP 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5725 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-24UPL4XR 24Port

מתג PLANET POE GS-5220-24UPL4XR 24Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5984 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-48P4X 48Port

מתג PLANET POE GS-5220-48P4X 48Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 6475 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-48P4XR 48Port

מתג PLANET POE GS-5220-48P4XR 48Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 6690 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-48PL4X 48Port

מתג PLANET POE GS-5220-48PL4X 48Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 6887 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE GS-5220-48PL4XR 48Port

מתג PLANET POE GS-5220-48PL4XR 48Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 7161 ₪

הוסף לסל  

מתג PLANET POE WGSW-48040HP 48Port

מתג PLANET POE WGSW-48040HP 48Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 7853 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים