PLANET מתגים תעשייתיים לתנאי חוץ

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מתג תעשייתי PLANET ISW-501T 5Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-501T 5Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 401 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-801T 8Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-801T 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 440 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-511 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-511 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 450 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-621TF 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-621TF 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 480 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-511T 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-511T 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 499 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-511S15 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-511S15 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 539 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-511TS15 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-511TS15 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 548 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-501T 5Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-501T 5Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 578 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-621 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-621 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 666 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-621T 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-621T 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 676 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET WGS-803 8Port

מתג תעשייתי PLANET WGS-803 8Port שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 735 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-801T 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-801T 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 735 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET ISW-621S15 4Port

מתג תעשייתי PLANET ISW-621S15 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 754 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET WGS-4215-8T 8Port

מתג תעשייתי PLANET WGS-4215-8T 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 970 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-620TF 4Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-620TF 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 999 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-801M 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-801M 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1029 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET WGS-4215-8T2S 8Port

מתג תעשייתי PLANET WGS-4215-8T2S 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1087 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-1020TF 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-1020TF 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1285 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-5225-4T2S 4Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-5225-4T2S 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1559 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-10020MT 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-10020MT 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1843 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET WGS-5225-8T2SV 8Port

מתג תעשייתי PLANET WGS-5225-8T2SV 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1951 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IFGS-1022HPT 5Port

מתג תעשייתי PLANET POE IFGS-1022HPT 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2069 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-12040MT 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-12040MT 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2275 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-10080MFT 8Port

מתג תעשייתי PLANET IGS-10080MFT 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2460 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-5225-16T4S 16port

מתג תעשייתי PLANET IGS-5225-16T4S 16port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3464 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-20040MT 16port

מתג תעשייתי PLANET IGS-20040MT 16port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3532 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-5225-8T2S2X 8port

מתג תעשייתי PLANET IGS-5225-8T2S2X 8port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3647 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGSW-24040T 24Port

מתג תעשייתי PLANET IGSW-24040T 24Port, כולל ספק פנימי. שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3728 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET IGS-5225-20T4C2X 24port

מתג תעשייתי PLANET IGS-5225-20T4C2X 24port שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5327 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים