PLANET מתגים תעשייתיים POE

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מתג תעשייתי Planet POE ISW-504PT 5Port

מתג תעשייתי Planet POE ISW-504PT 5Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 989 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE WGS-804HP 8Port

מתג תעשייתי PLANET POE WGS-804HP 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 999 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE ISW-514PTF 4Port

מתג תעשייתי PLANET POE ISW-514PTF 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1029 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי Planet POE ISW-504PS 5Port

מתג תעשייתי Planet POE ISW-504PS 5Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1068 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE ISW-514PSF 4Port

מתג תעשייתי PLANET POE ISW-514PSF 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1087 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE WGS-804HPT 8Port

מתג תעשייתי PLANET POE WGS-804HPT 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1480 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-504HPT 5Port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-504HPT 5Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1775 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-624HPT 4Port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-624HPT 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1853 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE WGS-4215-8P2S 8Port

מתג תעשייתי PLANET POE WGS-4215-8P2S 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1996 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-4215-4P4T 4Port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-4215-4P4T 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2049 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-4215-4P4T2S 4Port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-4215-4P4T2S 4Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2177 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE WGS-5225-8P2S 8Port

מתג תעשייתי PLANET POE WGS-5225-8P2S 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2343 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE WGS-5225-8P2SV 8Port

מתג תעשייתי PLANET POE WGS-5225-8P2SV 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2559 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-10020PT 8Port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-10020PT 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2892 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-4215-8P2T2S 8Port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-4215-8P2T2S 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3049 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-5225-4UP1T2S 4port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-5225-4UP1T2S 4port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3127 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-10020HPT 8Port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-10020HPT 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3215 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-5225-8P4S 8Port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-5225-8P4S 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3450 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-5225-8P2T2S 8Port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-5225-8P2T2S 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3450 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-5225-8P2S2X 8Port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-5225-8P2S2X 8Port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4030 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-20160HPT 16port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-20160HPT 16port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5592 ₪

הוסף לסל  

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-5225-24P4S 24port

מתג תעשייתי PLANET POE IGS-5225-24P4S 24port, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 6199 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים