EBA מגרסות נייר

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מגרסת נייר משרדית EBA 1120S

גריסה עד 13 דפים, גודל גריסה: 4 מ"מ רצועות, פתח הזנה: 22 ס"מ, נפח מיכל: 20 ליטר, הספק מנוע 150 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 797 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 1126C

גריסה עד 7 דפים, גודל גריסה 3x25 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 20 ליטר, פתח הזנה 22 ס"מ, הספק מנוע 150וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 1748 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 1128S

גריסה עד 13 דפים, גודל גריסה 4 מ"מ רצועות, נפח מיכל 20 ליטר, פתח הזנה 22 ס"מ, הספק מנוע 150וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 2022 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 28C

גריסה עד 150 דפים, גודל גריסה 4x10 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 30 ליטר, פתח הזנה 22 ס"מ, הספק מנוע 200וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 2435 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 1324S

גריסה עד 21 דף, גודל גריסה 4 מ"מ רצועות, נפח מיכל 35 ליטר, פתח הזנה 24 ס"מ, הספק מנוע 390 וואט שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 2659 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 1324CC

גריסה עד 12 דף, מידות גריסה 2x15 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 35 ליטר, פתח הזנה 24 ס"מ, הספק מנוע 390 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 2729 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 1324C

גריסה עד 15 דפים, גודל גריסה 4X40 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 35 ליטר, פתח הזנה 24 ס"מ, הספק מנוע 390 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 2729 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 1824CC

גריסה עד 13 דף, גודל גריסה 2x15 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 50 ליטר, פתח הזנה 24 ס"מ, הספק מנוע 580 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 3555 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 1824C

גריסה עד 18 דף, גודל גריסה 4X40 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 50 ליטר, פתח הזנה 24 ס"מ, הספק מנוע 580 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 3555 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 2127S

גריסה עד 23 דפים, גודל גריסה 4 מ"מ רצועות, נפח מיכל 75 ליטר, פתח הזנה 26 ס"מ, הספק מנוע 580 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 3982 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 1324CCC

גריסה עד 6 דף, מידות גריסה 0.8x12 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 35 ליטר, פתח הזנה 24 ס"מ, הספק מנוע 390 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 4262 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 2127C

גריסה עד 18 דפים, גודל גריסה 4x40 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 75 ליטר, פתח הזנה 26 ס"מ, הספק מנוע 580 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 4619 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 2127CC

גריסה עד 12 דפים, גודל גריסה 2x15 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 75 ליטר, פתח הזנה 26 ס"מ, הספק מנוע 580 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 4619 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 2326S

גריסה עד 32 דף, מידות גריסה: 4 מ"מ רצועות, נפח מיכל : 100 ליטר, פתח הזנה: 26 ס"מ, הספק מנוע 640 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 5389 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 2326C

גריסה עד 27 דפים, גודל גריסה 4X40 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 100 ליטר, פתח הזנה 26 ס"מ, הספק מנוע 640 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום , ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 5809 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 2326CC

גריסה עד 17 דפים, גודל גריסה 2x15 מ"מ פתיתים, נפח מיכל : 100 ליטר, פתח הזנה 26 ס"מ, הספק מנוע 640 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 5809 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 2331C

גריסה עד 27 דפים, מידות גריסה 4x40 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 120 ליטר, פתח הזנה 31 ס"מ, הספק מנוע 640 וואט, מידות 930x538x470 משקל 52 ק"ג שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 6508 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 2331CC

גריסה עד 17 דף, גודל גריסה 2X15 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 120 ליטר, פתח הזנה 31 ס"מ, הספק מנוע 640 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 6928 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 2339S

גריסה עד 28 דפים, גודל גריסה 6 מ"מ רצועות, נפח מיכל 165 ליטר, פתח הזנה 40 ס"מ, הספק מנוע 640 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 7601 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 2339CC

גריסה עד 13 דפים, גודל גריסה 2x15 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 165 ליטר, פתח הזנה 40 ס"מ, הספק מנוע 640 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 9058 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 2339C

גריסה עד 22 דפים, גודל גריסה 4x40 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 165 ליטר, פתח הזנה 40 ס"מ, הספק מנוע 640 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 9085 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 3140S

גריסה עד 40 דפים, גודל גריסה 6 מ"מ רצועות, נפח מיכל 165 ליטר, פתח הזנה 40 ס"מ, הספק מנוע 1300וואט, מידות 970x640x590 משקל 82 ק"ג שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 9855 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 3140C

גריסה עד 30 דפים, גודל גריסה 4X40 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 165 ליטר, פתח הזנה 40 ס"מ, הספק מנוע 1300וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 11255 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 3140CC

גריסה עד 18 דפים, גודל גריסה 2X15 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 165 ליטר, פתח הזנה 40 ס"מ, הספק מנוע 1300וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 11255 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 5131C

גריסה עד 45 דפים, גודל גריסה 4X40 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 140 ליטר, פתח הזנה 31 ס"מ, הספק מנוע 1600 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 16701 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 5131CC

גריסה עד 30 דפים, גודל גריסה 2X15 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 140 ליטר, פתח הזנה 31 ס"מ, הספק מנוע 1600 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 16701 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 5141S

גריסה עד 55 דפים, גודל גריסה 6 מ"מ רצועות, נפח מיכל 165 ליטר, פתח הזנה 40.5 ס"מ, הספק מנוע 1600 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 17849 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר משרדית EBA 5141C

גריסה עד 45 דפים, גודל גריסה 4X40 מ"מ פתיתים, נפח מיכל 165 ליטר, פתח הזנה 40.5 ס"מ, הספק מנוע 1600 וואט, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ניתן לבצע הרחבת אחריות ל 3 –שנים בתוספת תשלום, ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *תוספת מחיר למשלוח - יש לבדוק טלפונית*

לפרטים נוספים...

מחיר: 19249 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים