TOP

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1250W

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1250W למסך עד '' 27 עד משקל 10 ק"ג VESA 75X75 100X100 מרחק מקסימלי מהזרוע 4.25 ס"מ חיבור הזרועות מתאים לעמוד בקוטר 50- 35 מ"מ ציר שחרור מהיר לשינוי המיקום בצורה קלה תנועה מקסימלית- הטיה בלבד ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 174 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1260W

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1260W למסך עד '' 27 עד משקל 10 ק"ג VESA 75X75 100X100 מרחק מקסימלי מהזרוע 8.5 ס"מ חיבור הזרועות מתאים לעמוד בקוטר 50- 35 מ"מ ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 215 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1100W

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1100W שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 236 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1270W

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1270W 2 מפרקים למסך עד '' 27 VESA 75X75 100X100 מרחק מקסימלי מהזרוע 27 ס"מ חיבור הזרועות מתאים לעמוד בקוטר 50- 35 מ"מ ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 266 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1280W

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1280W ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 318 ₪

הוסף לסל  

זרוע תקרה לטלוויזיה TOP TECH GT240BB

זרוע תקרה לטלוויזיה TOP TECH GT240BB למסך עד ''32 משקל מקסימלי עד 15 ק"ג VESA מתאים ל 100X100 מ"מ ו 200X100 מ"מ צינור עד להתאמה של 129 ס"מ מהתקרה הטלוויזיה וה LCD יכולים להיות בסיבוב או הטייה כבלים יכולים ללכת דרך הצינור שנתיים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 318 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1290W

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1290W ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 349 ₪

הוסף לסל  

מעמד שולחני למסך TOP TECH GT6410B

מעמד שולחני למסך TOP TECH GT6410B שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 349 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה למסך TOP TECH GT192BB

זרוע תלייה למסך TOP TECH GT192BB שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 369 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1120W

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1120W שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 390 ₪

הוסף לסל  

זרוע תקרה לטלוויזיה TOP TECH GT873DB

זרוע תקרה לטלוויזיה TOP TECH GT873DB למסך עד ''32 משקל מקסימלי עד 20 ק"ג VESA מתאים ל 200X200 מ"מ ו 200X100 מ"מ צינור עד להתאמה של 104 ס"מ מהתקרה הטלוויזיה וה LCD יכולים להיות בסיבוב או הטייה כבלים יכולים ללכת דרך הצינור. שנתיים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 420 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1260CS

זרוע תלייה על עמוד TOP TECH GT1260CS ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 440 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה למסך TOP TECH GT7220S

זרוע תלייה למסך TOP TECH GT7220S שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 440 ₪

הוסף לסל  

מעמד שולחני למסך TOP TECH GT6200S

מעמד שולחני למסך TOP TECH GT6200S שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 451 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT625BB

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT625BB שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 499 ₪

הוסף לסל  

זרוע תקרה לטלוויזיה TOP TECH GT872AB

זרוע תקרה לטלוויזיה TOP TECH GT872AB שנתיים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 544 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT196BB

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT196BB שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 549 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה למסך TOP TECH GT7120S

זרוע תלייה למסך TOP TECH GT7120S שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 553 ₪

הוסף לסל  

מעמד שולחני למסך TOP TECH GT6400S

מעמד שולחני למסך TOP TECH GT6400S שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 553 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה למסך TOP TECH GT7420S

זרוע תלייה למסך TOP TECH GT7420S שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 656 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT7260S

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT7260S שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 656 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT7160S

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT7160S שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 656 ₪

הוסף לסל  

זרוע תקרה ל 2- טלוויזיות TOP TECH GT873EB

זרוע תקרה ל 2- טלוויזיות TOP TECH GT873EB משקל מקסימלי עד 20 ק"ג לכל מסך VESA מתאים ל 200X100 מ"מ ו 200X200 מ"מ צינור עד להתאמה של 104 ס"מ מהתקרה הטלוויזיה וה LCD יכולים להיות בסיבוב או הטייה כבלים יכולים ללכת דרך הצינור מחזיק את שתי הטלוויזיות גב אל גב שנתיים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 656 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה שולחני לשני מסכים TOP TECH GT647AB

זרוע תלייה שולחני לשני מסכים TOP TECH GT647AB שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 748 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה שולחני לשני מסכים TOP TECH GT6420B

זרוע תלייה שולחני לשני מסכים TOP TECH GT6420B שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 758 ₪

הוסף לסל  

זרוע תקרה ל 2- טלוויזיות TOP TECH GT874AB

זרוע תקרה ל 2- טלוויזיות TOP TECH GT874AB משקל מקסימלי עד 50 ק"ג לכל מסך VESA סטנדרטית 600X400 מ"מ צינור עד להתאמה של 104 ס"מ מהתקרה מתאים לגדלי מסך עד ''56 אינץ' הטלוויזיה יכולה להיות בסיבוב שמאלה או ימינה 45 מעלות ומוטה למטה 15 מעלות כבלים יכולים ללכת דרך הצינור מחזיק את שתי הטלוויזיות גב אל גב. שנתיים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 758 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה לארבעה מסכים TOP TECH GT199BB

זרוע תלייה לארבעה מסכים TOP TECH GT199BB

לפרטים נוספים...

מחיר: 848 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה לשלושה מסכים TOP TECH GT1930B

זרוע תלייה לשלושה מסכים TOP TECH GT1930B שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 862 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה לארבעה מסכים TOP TECH GT626BB

זרוע תלייה לארבעה מסכים TOP TECH GT626BB שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 954 ₪

הוסף לסל  

זרוע תקרה לטלוויזיה TOP TECH GT870AB

זרוע תקרה לטלוויזיה TOP TECH GT870AB משקל מקסימלי עד 50 ק"ג VESA סטנדרטית 800X600 מ"מ צינור עד להתאמה של 104 ס"מ מהתקרה מתאים לגדלי מסך 32-60 אינץ' הטלוויזיה יכולה להיות בסיבוב שמאלה או ימינה 45 מעלות ומוטה למטה 15 מעלות. שנתיים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 955 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה שולחני לשלושה מסכים TOP TECH GT6430B

זרוע תלייה שולחני לשלושה מסכים TOP TECH GT6430B שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 956 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT7460S

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT7460S שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 964 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה לארבעה מסכים TOP TECH GT7270S

זרוע תלייה לארבעה מסכים TOP TECH GT7270S שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1261 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה שולחני לארבע מסכים TOP TECH GT6440B

זרוע תלייה שולחני לארבע מסכים TOP TECH GT6440B שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1272 ₪

הוסף לסל  

זרוע תקרה ל 2- טלוויזיות TOP TECH GT871AB

זרוע תקרה ל 2- טלוויזיות TOP TECH GT871AB משקל מקסימלי עד 50 ק"ג לכל מסך VESA סטנדרטית 800X600 מ"מ צינור עד להתאמה של 104 ס"מ מהתקרה מתאים לגדלי מסך 32-60 אינץ' הטלוויזיה יכולה להיות בסיבוב שמאלה או ימינה 45 מעלות ומוטה למטה 15 מעלות כבלים יכולים ללכת דרך הצינור. שנתיים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1364 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה למסך TOP TECH GT131AA

זרוע תלייה למסך TOP TECH GT131AA שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1468 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT8540S

זרוע תלייה לשני מסכים TOP TECH GT8540S שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1476 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה לשישה מסכים TOP TECH GT226FB

זרוע תלייה לשישה מסכים TOP TECH GT226FB שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1682 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה שולחני לשישה מסכים TOP TECH GT636FB

זרוע תלייה שולחני לשישה מסכים TOP TECH GT636FB שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1784 ₪

הוסף לסל  

זרוע תלייה שולחני לשישה מסכים TOP TECH GT6490B

זרוע תלייה שולחני לשישה מסכים TOP TECH GT6490B שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן). ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1888 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים