Samsung SSD M.2 / Msata-850/860/960-evo/pro

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO M.2 MZ-N6E250BW 250GB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO M.2 MZ-N6E250BW 250GB, מהירות קריאה 550MB/s, מהירות כתיבה 520MB/s, חמש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 410 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO mSATA MZ-M6E250BW 250GB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO mSATA MZ-M6E250BW 250GB, מהירות קריאה 540MB/s, מהירות כתיבה 520MB/s, חמש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 410 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 EVO M.2 MZ-V7E250BW 250GB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 EVO M.2 MZ-V7E250BW 250GB, מהירות קריאה 3500MB/s, מהירות כתיבה 2500MB/s, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 495 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 960 EVO M.2 MZ-V6E250BW 250GB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 960 EVO M.2 MZ-V6E250BW 250GB, מהירות קריאה 3200MB/s, מהירות כתיבה 1900MB/s, חמש שנים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 537 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO mSATA MZ-M6E500BW 500GB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO mSATA MZ-M6E500BW 500GB, מהירות קריאה 540MB/s, מהירות כתיבה 520MB/s, חמש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 563 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO M.2 MZ-N6E500BW 500GB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO M.2 MZ-N6E500BW 500GB, מהירות קריאה 550MB/s, מהירות כתיבה 520MB/s, חמש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 563 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 EVO M.2 MZ-V7E500BW 500GB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 EVO M.2 MZ-V7E500BW 500GB, מהירות קריאה 3500MB/s, מהירות כתיבה 2500MB/s, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 743 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 960 EVO M.2 MZ-V6E500BW 500GB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 960 EVO M.2 MZ-V6E500BW 500GB, מהירות קריאה 3200MB/s, מהירות כתיבה 1900MB/s, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 918 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO mSATA MZ-M6E1T0BW 1TB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO mSATA MZ-M6E1T0BW 1TB, מהירות קריאה 540MB/s, מהירות כתיבה 520MB/s, חמש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 955 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO M.2 MZ-N6E1T0BW 1TB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO M.2 MZ-N6E1T0BW 1TB, מהירות קריאה 550MB/s, מהירות כתיבה 520MB/s, חמש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 955 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 PRO M.2 MZ-V7P512BW 512GB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 PRO M.2 MZ-V7P512BW 512GB, מהירות קריאה 3500MB/s מהירות כתיבה 2700MB/s, חמש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 955 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 EVO M.2 MZ-V7E1T0BW 1TB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 EVO M.2 MZ-V7E1T0BW 1TB, מהירות קריאה 3500MB/s, מהירות כתיבה 2500MB/s, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1394 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 PRO M.2 MZ-V7P1T0BW 1TB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 PRO M.2 MZ-V7P1T0BW 1TB, מהירות קריאה 3500MB/s מהירות כתיבה 2700MB/s, חמש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1928 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO M.2 MZ-N6E2T0BW 2TB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 860 EVO M.2 MZ-N6E2T0BW 2TB, מהירות קריאה 550MB/s, מהירות כתיבה 520MB/s, חמש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1960 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 960 EVO M.2 MZ-V6E1T0BW 1TB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 960 EVO M.2 MZ-V6E1T0BW 1TB, מהירות קריאה 3200MB/s, מהירות כתיבה 1900MB/s, חמש שנים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1981 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 960 PRO M.2 MZ-V6P1T0BW 1TB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 960 PRO M.2 MZ-V6P1T0BW 1TB, מהירות קריאה 3500MB/s, מהירות כתיבה 2100MB/s, חמש שנים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2510 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 EVO M.2 MZ-V7E2T0BW 2TB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 970 EVO M.2 MZ-V7E2T0BW 2TB, מהירות קריאה 3500MB/s, מהירות כתיבה 2500MB/s, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2753 ₪

הוסף לסל  

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 960 PRO M.2 MZ-V6P2T0BW 2TB

דיסק SSD פנימי SAMSUNG 960 PRO M.2 MZ-V6P2T0BW 2TB, מהירות קריאה 3500MB/s, מהירות כתיבה 2100MB/s, חמש שנים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 6689 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים