REXTRON KVM PS

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 2P cpa211

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 2P cpa211 KVM W Audio MP2 שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 152 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 2P kmh2

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 2P kmh2 PS W cables שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 176 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM 2P PS knv102

קופסאת מיתוג REXTRON KVM 2P PS knv102 שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 189 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 2P kmp2xc

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 2P kmp2xc consle-PS pc-USB שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 211 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 2P kmha2

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 2P kmha2 + cables + audio שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 228 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 4P KMH4

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 4P KMH4 PS W cables שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 353 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 2P dnv102

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 2P dnv102 DVI PS box שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 408 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 4P kmha4

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 4P kmha4 cables + audio+ שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 417 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM 4P PS KNV104

קופסאת מיתוג REXTRON KVM 4P PS KNV104 שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 546 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 4P dnv104

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 4P dnv104 W\DVI\PS2 box שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 760 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 8P mnv108d

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 8P mnv108d 1U W OSD W cables שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1177 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 8P ucanv108qd

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 8P ucanv108qd Slim USB+PS2 W OSD W Audio שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2017 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 16P mnv116d

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 16P mnv116d 1U W OSD W cables שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2275 ₪

הוסף לסל  

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 8P knv2108d

קופסאת מיתוג REXTRON KVM PS 8P knv2108d W OSD 2 users שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2825 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים