KOBRA מגרסות נייר

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מגרסת נייר KOBRA +1 SS4

הפעלה: אוטומטית. סוג גריסה: רצועות. רמת ביטחון: DIN 2. הספק מנוע: 250 וואט. כושר גריסה 70 גרם: 17-19 דף . 80 גרם:15-17 דף פתח הזנה: 230 מ"מ. גודל גריסה: 3.8 מ"מ. נפח מיכל הגריסה: 38.5 ליטר. שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1253 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר KOBRA +1 CC4

הפעלה: אוטומטית. סוג גריסה: פתיתים. רמת ביטחון: DIN 3. הספק מנוע: 250 וואט. כושר גריסה: 70 גרם 12-14 דף. 80 גרם 10-12 דף פתח הזנה: 230 מ"מ. גודל גריסה: 3.5*40 מ"מ. נפח מיכל הגריסה: 38.5 ליטר. שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1339 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר KOBRA 260.1 S4

הפעלה: אוטומטית. סוג גריסה: רצועות. רמת ביטחון: DIN 2. הספק מנוע: 500 וואט. כושר גריסה:70 גרם 26-28 דף. 80 גרם 22-24 דף. פתח הזנה: 260 מ"מ. גודל גריסה: 3.8 מ"מ. נפח מיכל הגריסה: 60 ליטר. שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2681 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר KOBRA 260.1 C4

הפעלה: אוטומטית. סוג גריסה: פתיתים. רמת ביטחון: DIN 3. הספק מנוע: 500 וואט. כושר גריסה:70 גרם 15-17 דף. 80 גרם 13-15 דף פתח הזנה: 260 מ"מ. גודל גריסה: 3.5×30 מ"מ. נפח מיכל הגריסה: 60 ליטר. שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2877 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר KOBRA 260.1 C2

הפעלה: אוטומטית. סוג גריסה: פתיתים. רמת ביטחון: DIN 4. הספק מנוע: 500 וואט. כושר גריסה: 70 גרם 10-12 דף / 80 גרם 9-11 דף . פתח הזנה: 260 מ"מ. גודל גריסה: 1.9*15 מ"מ. נפח מיכל הגריסה: 60 ליטר. שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3157 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר KOBRA 300.2 S4

הפעלה: אוטומטית. סוג גריסה: רצועות. רמת ביטחון: DIN 2. הספק מנוע: 900 וואט. כושר גריסה: 31-33 דף . פתח הזנה: 310 מ"מ. גודל גריסה: 3.8 מ"מ. נפח מיכל הגריסה: 135 ליטר. שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5509 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר KOBRA 300.2 C4

הפעלה: אוטומטית. סוג גריסה: פתיתים. רמת ביטחון: DIN 3. הספק מנוע: 900 וואט. כושר גריסה: 70 גרם 23-25 דף / 80 גרם 21-23 דף . פתח הזנה: 310 מ"מ. גודל גריסה: 3.9×40 מ"מ. נפח מיכל הגריסה: 135 ליטר. שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5999 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר KOBRA 300.2 C2

הפעלה: אוטומטית. סוג גריסה: פתיתים. רמת ביטחון: DIN 4. הספק מנוע: 900 וואט. כושר גריסה: 16-18 דף . פתח הזנה: 310 מ"מ. גודל גריסה: 1.9×15 מ"מ. נפח מיכל הגריסה: 135 ליטר. שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 6348 ₪

הוסף לסל  

מגרסת נייר KOBRA AF.1

הפעלה: אוטומטית. סוג גריסה: פתיתים. רמת ביטחון: DIN 3. הספק מנוע: 600 וואט. כושר גריסה: 70 גרם 350 דף. 80 גרם 300 דף. פתח הזנה: 260 מ"מ. גודל גריסה: 40X3.9 מ"מ. נפח מיכל הגריסה: 135 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 7021 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים