Type C כבלים

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 0.2 מטר

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 0.2 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 33 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 0.5 מטר

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 0.5 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 34 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - A 2.0 זכר 1 מטר

כבל USB תקע C זכר - A 2.0 זכר 1 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 34 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 1 מטר

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 1 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 37 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 1.5 מטר

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 1.5 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 37 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר- A 2.0 נקבה 0.2 מטר, תומך OTG

כבל USB תקע C זכר- A 2.0 נקבה 0.2 מטר, תומך OTG ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 38 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - MICRO B 2.0 נקבה 0.2 מטר

כבל USB תקע C זכר - MICRO B 2.0 נקבה 0.2 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 39 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 2 מטר

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 2 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 39 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר- A 3.0 נקבה 0.2 מטר, תומך OTG

כבל USB תקע C זכר- A 3.0 נקבה 0.2 מטר, תומך OTG ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 40 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - MICRO B 3.0 זכר 1 מטר

כבל USB תקע C זכר - MICRO B 3.0 זכר 1 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 41 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - MINI B זכר 1 מטר

כבל USB תקע C זכר - MINI B זכר 1 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 42 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - 3.0 B זכר 1 מטר

כבל USB תקע C זכר - 3.0 B זכר 1 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 43 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 3 מטר

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 3 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 43 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - 2.0 B זכר 1 מטר

כבל USB תקע C זכר - 2.0 B זכר 1 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 49 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - MICRO B 2.0 זכר 1 מטר

כבל USB תקע C זכר - MICRO B 2.0 זכר 1 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 49 ₪

הוסף לסל  

כבל OTG מ-USB C זכר ל-2*USB נקבה

כבל OTG מ-USB C זכר ל-2*USB נקבה

לפרטים נוספים...

מחיר: 49 ₪

הוסף לסל  

כבל USB 3.1 תקע C זכר - C זכר 1 מטר

כבל USB 3.1 תקע C זכר - C זכר 1 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 57 ₪

הוסף לסל  

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 5 מטר

כבל USB תקע C זכר - A 3.0 זכר 5 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 58 ₪

הוסף לסל  

כבל OTG מ-USB C זכר ל-3*USB נק' + טעינה

כבל OTG מ-USB C זכר ל-3*USB נק' + טעינה

לפרטים נוספים...

מחיר: 60 ₪

הוסף לסל  

כבל USB C זכר ל-DP זכר 1.8 מטר

כבל USB C זכר ל-DISPLAYPORT זכר 1.8 מטר, תומך 4K*2K ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 112 ₪

הוסף לסל  

כבל USB C זכר ל-HDMI זכר 1.8 מטר

כבל USB C זכר ל-HDMI זכר 1.8 מטר, תומך 4K*2K ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 126 ₪

הוסף לסל  

כבל USB C זכר ל-VGA זכר 1.8 מטר

כבל USB C זכר ל-VGA זכר 1.8 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 147 ₪

הוסף לסל  

כבל USB C זכר ל-DVI זכר 1.8 מטר

כבל USB C זכר ל-DVI זכר 1.8 מטר ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 164 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים