FORTINET נתבים ונקודות גישה

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
נתב קווי FortiNet FortiGate FG-30E

נתב ללא תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1234 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-50E

נתב ללא תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1517 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-30E

נתב ללא תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 1692 ₪

הוסף לסל  

מגדיל טווח אלחוטי Fortinet FAP-222C

מגדיל טווח אלחוטי Fortinet FAP-222C, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 1729 ₪

הוסף לסל  

מגדיל טווח אלחוטי FortiNet FAP-221E

מגדיל טווח אלחוטי FortiNet FAP-221E שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 1729 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-50E

נתב ללא תוכנה, (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 1903 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-30E-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1903 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-50E-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 2418 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-30E-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 2495 ₪

הוסף לסל  

מגדיל טווח אלחוטי FortiNet FAP-421E

מגדיל טווח אלחוטי FortiNet FAP-421E, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 2674 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-60E-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 2882 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-50E-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 2995 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-30E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3072 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-60E-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 3242 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-50E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 3963 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-80E-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 4118 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-30E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 4669 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-60E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 4684 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90D-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4774 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-50E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 4926 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-90D-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5037 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-51E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5299 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-60E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 5354 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90E-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 5745 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-92D-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5824 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי FortiNet FortiWiFi FWF-61E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5824 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-80E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 5903 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90D-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 6087 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-92D-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 6874 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-100E-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 8187 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-90E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 8439 ₪

הוסף לסל  

נתב אלחוטי Fortinet FortiGate 50E

מערכת משולבת אלחוטית FortiGate 50E + מתג FortiSwitch להגנה מפני התקפות כופר שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 10448 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-100E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 11599 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-200E-BDL

נתב כולל תוכנה, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 14486 ₪

הוסף לסל  

נתב קווי FortiNet FortiGate FG-200E-BDL-900-36

נתב כולל תוכנה, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 19737 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים