WD דיסק קשיח חיצוני "3.5

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
דיסק קשיח חיצוני WD WDBBGB0030HBK 3.5 3TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBBGB0030HBK 3.5 3TB, חיבור 3.0 USB/ חיבור USB 2.0,

לפרטים נוספים...

מחיר: 485 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVXC0020HWT 3.5 2TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVXC0020HWT 3.5 2TB, עם חיבור רשת, בעל יכולת שמירה, שיתוף, הצפנה וגיבוי על ענן פרטי, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 725 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVX0020HWT 3.5 2TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVX0020HWT 3.5 2TB, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 750 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBWLG0040HBK 3.5 4TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBWLG0040HBK 3.5 4TB, נפח 4TB, ממשק USB 3.0, USB 2.0, מערכת הפעלה Windows ו- Mac, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 800 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBBGB0040HBK 3.5 4TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBBGB0040HBK 3.5 4TB, ממשק USB 3.0 / USB 2.0, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 838 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBBGB0060HBK 3.5 6TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBBGB0060HBK 3.5 6TB, נפח 6TB, חיבור 3.0 USB/ חיבור USB 2.0, הגנה באמצעות סיסמה וכן הצפנת חומרה, שלוש שנים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 929 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVXC0030HWT 3.5 3TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVXC0030HWT 3.5 3TB, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 931 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBFJK0060HBK 3.5 6TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBFJK0060HBK 3.5 6TB ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** שנתיים אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 934 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVXC0040HWT 3.5 4TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVXC0040HWT 3.5 4TB,

לפרטים נוספים...

מחיר: 970 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVXC0060HWT 3.5 6TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVXC0060HWT 3.5 6TB, עם חיבור רשת, בעל יכולת שמירה, שיתוף, הצפנה וגיבוי על ענן פרטי, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1394 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBBGB0080HBK 3.5 8TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBBGB0080HBK 3.5 8TB, נפח 8TB עם ממשק USB 3.0, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1510 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBCTL0080HWT 3.5 8TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBCTL0080HWT 3.5 8TB, מסדרה My Cloud, שנתיים אחריות(בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1789 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVXC0080HWT 3.5 8TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBVXC0080HWT 3.5 8TB, עם חיבור רשת, בעל יכולת שמירה, שיתוף, הצפנה וגיבוי על ענן פרטי, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1793 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBMUT0040JWT 3.5 4TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBMUT0040JWT 3.5 4TB, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1830 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBMUT0060JWT 3.5 6TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBMUT0060JWT 3.5 6TB, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1977 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBFBE0080JBK 3.5 8TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBFBE0080JBK 3.5 8TB, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2087 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBMUT0080JWT 3.5 8TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBMUT0080JWT 3.5 8TB שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2266 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBFBE0120JBK 3.5 12TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBFBE0120JBK 3.5 12TB, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 2675 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBMUT0120JWT 3.5 12TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBMUT0120JWT 3.5 12TB, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 3058 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBFBE0160JBK 3.5 16TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBFBE0160JBK 3.5 16TB, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3190 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBFBE0200JBK 3.5 20TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBFBE0200JBK 3.5 20TB, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3630 ₪

הוסף לסל  

דיסק קשיח חיצוני WD WDBMUT0160JWT 3.5 16TB

דיסק קשיח חיצוני WD WDBMUT0160JWT 3.5 16TB, שנתיים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3690 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים