HSM מגרסות נייר

 התקן העולמי לכושר גריסה נמדד ע"פ נייר 70 גרם.יש לשים לב כי מרבית הנייר בשימוש בישראל הינו 80 גרם ולכן יתכן וכושר הגריסה בפועל יהיה נמוך יותר מזה המצוין בנתונים.יש לשים לב להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר ולפעול ע"פ ההנחיות.  (HSM תוצרת גרמניה)
 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מגרסה HSM S5

שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 220 מ”מ כושר גריסה: 3 דפים ב80 גר', מידות גריסה: 7 מ”מ, נפח מיכל : 13 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 253 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM S10

שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 220 מ”מ, כושר גריסה: 7 דפים ב80 גר', מידות גריסה: 6.3 מ”מ, נפח מיכל : 16 ליטר, שנה אחריות (בכפוף להוראת היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 443 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM X5

שיטת גריסה : פתיתים, רוחב פתח הזנה: 220 מ”מ, כושר גריסה: 3 דפים ב80 גר', רוחב גריסה: 4X38 מ”מ, נפח מיכל : 16 ליטר, רמת אבטחה : DIN3, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן).

לפרטים נוספים...

מחיר: 484 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM C14

שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 225 מ”מ, כושר גריסה: 12 דפים ב80 גר', מידות גריסה : 3.9 מ"מ, נפח מיכל: 20 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1050 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM X6 PRO

שיטת גריסה: פתיתים, רוחב פתח הזנה: 220 מ”מ , כושר גריסה: 6 דפים ב80 גר', מידות גריסה : 15X1.9 מ"מ, נפח מיכל: 20 ליטר , שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1150 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM C14C

שיטת גריסה : פתיתים, רוחב פתח הזנה: 225 מ”מ, כושר גריסה: 6 דפים ב80 גר', מידות גריסה : 4X25 מ"מ, נפח מיכל: 20 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1404 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM C16

שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 225 מ”מ, כושר גריסה: 14/17 דפים ב80 גר', מידות גריסה : 5.8/3.9 מ"מ, נפח מיכל: 25 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1680 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM C16C

שיטת גריסה : פתיתים, רוחב פתח הזנה: 225 מ”מ, כושר גריסה: 7 דפים ב80 גר', מידות גריסה : 4X25 מ"מ, נפח מיכל: 25 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1989 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B22

שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 240 מ”מ, כושר גריסה: 15/19 דפים ב80 גר', מידות גריסה : 5.8/3.9 מ"מ, נפח מיכל: 33 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2725 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B26

שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 280 מ”מ, כושר גריסה: 21/27 דפים ב80 גר', מידות גריסה : 5.8/3.9 מ"מ, נפח מיכל: 55 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3204 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B26C

שיטת גריסה : פתיתים, רוחב פתח הזנה: 280 מ”מ, כושר גריסה: 11/16 דפים ב80 גר', מידות גריסה : 1.9X15/3.9X30 מ"מ, נפח מיכל: 55 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3966 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B22C

שיטת גריסה : פתיתים, רוחב פתח הזנה: 240 מ”מ, כושר גריסה: 9/11 דפים ב80 גר', מידות גריסה : 1.9X15/3.9X30 מ"מ, נפח מיכל: 33 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3978 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B32

שיטת גריסה : רצועות, גורס כרטיסי אשראי ודיסקים, רוחב פתח הזנה: 310 מ”מ, כושר גריסה: 24/ 20 דפים ב80 גר', מידות גריסה: 5.8 / 3.9 מ"מ, נפח מיכל : 82 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 4615 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B32C

שיטת גריסה : פתיתים, גורס כרטיסי אשראי ודיסקים, רוחב פתח הזנה: 310 מ”מ, כושר גריסה: 11/ 16 דפים ב80 גר', מידות גריסה: 1.9X15 / 4X30 מ"מ, נפח מיכל : 82 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 5482 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B34

שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 310 מ”מ, כושר גריסה: 27/32 דפים ב80 גר', מידות גריסה: 5.8 / 3.9 מ"מ, נפח מיכל : 100 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 7334 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B34C

שיטת גריסה : פתיתים, רוחב פתח הזנה: 310 מ”מ, כושר גריסה: 13/21 דפים ב80 גר', מידות גריסה: 1.9X15/4.5X30 מ"מ, נפח מיכל : 100 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 8025 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B35

שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 400 מ”מ, כושר גריסה: 28/37 דפים ב80 גר', מידות גריסה: 5.8 / 3.9 מ"מ, נפח מיכל : 130 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 9181 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B35C

שיטת גריסה : פתיתים, רוחב פתח הזנה: 400 מ”מ, כושר גריסה: 15/22 דפים ב80 גר', מידות גריסה: 1.9X15/4.5X30 מ"מ, נפח מיכל : 130 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 10915 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM P40i

שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 330 מ”מ, כושר גריסה: 58 דפים ב80 גר', מידות גריסה: 5.8 מ"מ, נפח מיכל : 145 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 16233 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM P40iC

שיטת גריסה : פתיתים, רוחב פתח הזנה: 330 מ”מ, כושר גריסה: 21/36 דפים ב80 גר', מידות גריסה: 1.9X15/4.5X30 מ"מ, נפח מיכל : 145 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 17321 ₪

הוסף לסל  

מוצרים חמים !
יצרנים / מותגים