CANON מדפסות לייזר משולבות ש"ל

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מדפסת לייזר משולבת ש/ל CANON MF231

מדפסת לייזר משולבת ש/ל CANON MF231, פונקציות הדפסה, העתקה, סריקה, מהירות הדפסה עד 23 עמודים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 931 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF237w

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF237w, פונקציות הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה עד 23 דפים בדקה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1134 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF247DW

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF247DW, פונקציות הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה עד 27 עמודים בדקה, הדפסה דו צדדית, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1589 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF249DW

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF249DW, פונקציות הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה עד 27 עמודים בדקה, הדפסה דו צדדית, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1743 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF416DW

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF416DW, פונקציות הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה עד 33 עמודים בדקה, הדפסה דו צדדית, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 1848 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF419X

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF419X, פונקציות הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה עד 33 עמודים בדקה, הדפסה דו צדדית, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 2219 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF512X

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF512X, פונקציות הדפסה, העתקה, סריקה, מהירות הדפסה עד 44 עמודים בדקה, הדפסה דו צדדית, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3311 ₪

הוסף לסל  

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF515X

מדפסת לייזר משולבת ש/ל אלחוטית CANON MF515X, פונקציות הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מהירות הדפסה עד 40 עמודים בדקה, הדפסה דו צדדית, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות***

לפרטים נוספים...

מחיר: 3423 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים