PRIMEVIEW מסכים מקצועים

 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
מסך מגע "PRIMEVIEW PRV24PCT 24

מסך מגע בגודל "24 עם טכנולוגיית PCT כולל 12 נקודות מגע ולמספר משתמשים בו זמנית, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *אספקה ולוגיסטיקה מוגבלת לאזור ומיקום בתוספת תשלום מחיר לא כולל התקנה והדרכה*

לפרטים נוספים...

מחיר: 4627 ₪

הוסף לסל  

מסך מגע "PRIMEVIEW PRV32PCT 32

מסך מגע בגודל "32 עם טכנולוגיית PCT כולל 12 נקודות מגע ולמספר משתמשים בו זמנית, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *אספקה ולוגיסטיקה מוגבלת לאזור ומיקום בתוספת תשלום מחיר לא כולל התקנה והדרכה*

לפרטים נוספים...

מחיר: 6820 ₪

הוסף לסל  

מסך מגע "PRIMEVIEW PRV42PCT 42

מסך מגע בגודל "42 עם טכנולוגיית PCT כולל 12 נקודות מגע ולמספר משתמשים בו זמנית, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *אספקה ולוגיסטיקה מוגבלת לאזור ומיקום בתוספת תשלום מחיר לא כולל התקנה והדרכה*

לפרטים נוספים...

מחיר: 9561 ₪

הוסף לסל  

מסך מגע "PRIMEVIEW PRV465PCT 46

מסך מגע בגודל "46 עם טכנולוגיית PCT כולל 12 נקודות מגע ולמספר משתמשים בו זמנית, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *אספקה ולוגיסטיקה מוגבלת לאזור ומיקום בתוספת תשלום מחיר לא כולל התקנה והדרכה*

לפרטים נוספים...

מחיר: 11845 ₪

הוסף לסל  

מסך מגע "PRIMEVIEW PRV5554KPCT 55

מסך מגע בגודל "55 עם טכנולוגיית PCT כולל 50 נקודות מגע ולמספר משתמשים בו זמנית, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *אספקה ולוגיסטיקה מוגבלת לאזור ומיקום בתוספת תשלום מחיר לא כולל התקנה והדרכה*

לפרטים נוספים...

מחיר: 15500 ₪

הוסף לסל  

מסך מגע "PRIMEVIEW PRV654KPCT 65

מסך מגע בגודל "65 עם טכנולוגיית PCT כולל 50 נקודות מגע ולמספר משתמשים בו זמנית, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *אספקה ולוגיסטיקה מוגבלת לאזור ומיקום בתוספת תשלום מחיר לא כולל התקנה והדרכה*

לפרטים נוספים...

מחיר: 25703 ₪

הוסף לסל  

מסך מגע "PRIMEVIEW PRV86KPCT 86

מסך מגע בגודל "86 עם טכנולוגיית PCT כולל 50 נקודות מגע ולמספר משתמשים בו זמנית, שלוש שנים אחריות (בכפוף להוראות היצרן) ***מחיר מיוחד לרכישת כמויות שאל את נציג המכירות*** *אספקה ולוגיסטיקה מוגבלת לאזור ומיקום בתוספת תשלום מחיר לא כולל התקנה והדרכה*

לפרטים נוספים...

מחיר: 79760 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים