HSM מגרסות נייר

 התקן העולמי לכושר גריסה נמדד ע"פ נייר 70 גרם.יש לשים לב כי מרבית הנייר בשימוש בישראל הינו 80 גרם ולכן יתכן וכושר הגריסה בפועל יהיה נמוך יותר מזה המצוין בנתונים.יש לשים לב להוראות ההפעלה המצורפות למכשיר ולפעול ע"פ ההנחיות.  (HSM תוצרת גרמניה)
 מיון מוצרים לפי שם פריט     מחיר  
יצרנים / מותגים
מגרסה HSM S5

מגרסה HSM S5, הפעלה : אוטומטית, שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 220 מ”מ רוחב גריסה: 6 מ”מ, כושר גריסה: 5 דפים ב70 גר' / 5 דפים ב80 גר', נפח מיכל : 11 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 211 ₪

הוסף לסל  

מגרסת פתיתים HSM X5

מגרסת פתיתים HSM X5, הפעלה : אלקטרונית, שיטת גריסה : פתיתים, רוחב פתח הזנה: 220 מ”מ, רמת אבטחה : DIN3, רוחב גריסה: 4X35 מ”מ, כושר גריסה: 5 דפים ב70 גר' / 3 דפים ב80 גר', נפח מיכל : 18 ליטר, שנה אחריות (בכפוף להוראות היצרן).

לפרטים נוספים...

מחיר: 393 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM S10

מגרסת נייר HSM S10, הפעלה : אלקטרונית, שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 220 מ”מ, רוחב גריסה: 6 מ”מ, כושר גריסה: 10 דפים ב70 גר' / 7 דפים ב80 גר', נפח מיכל : 18 ליטר, שנה אחריות (בכפוף להוראת היצרן).

לפרטים נוספים...

מחיר: 400 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM 90

מגרסת נייר לשימוש אישי במשרד או בבית תוצרת גרמניה, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 1014 ₪

הוסף לסל  

מגרסה מדיה מגנטית HSM MULTISRED

רמת אבטחה DIN 3 :DIN, שיטת גריסה: פתיתים, רוחב פתח הזנה: 130מ”מ , כושר גריסה: 6 דפים ב80 גר', נפח מיכל: 3.5 ליטר , שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן).

לפרטים נוספים...

מחיר: 1046 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM 90C

מגרסה HSM 90C שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 1338 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM 102.2

הפעלה : אוטומטית, שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 225 מ”מ, רמת אבטחה DIN 2 : DIN, רוחב גריסה: 5.8 מ”מ / 3.9 מ"מ, נפח מיכל : 25 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 1554 ₪

הוסף לסל  

מגרסת פתיתים HSM 102.2C

מגרסת פתיתים HSM 102.2C. הפעלה : אוטומטית, שיטת גריסה : פתיתים, רוחב פתח הזנה: 225 מ”מ, רמת אבטחה DIN 3 : DIN, רוחב גריסה: 25X4מ”מ, כושר גריסה: 6-7 דפים (מתייחס לנייר 70 גר' ) / כושר גריסה ב80 גר' 5 דפים, נפח מיכל : 25 ליטר, מהירות גריסה : 60 מ”מ בשנייה, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן).

לפרטים נוספים...

מחיר: 1878 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM 104.3

מגרסה בינונית למשרד, הפעלה : אוטומטית, שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 240 מ”מ, רמת אבטחה DIN 2 / 3 : DIN, רוחב גריסה : 1.9 מ"מ, 3.9 מ"מ, 5.8 מ"מ, נפח מיכל : 33 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 2634 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B24

רוחב פתח הזנה: 240 מ”מ, רוחב גריסה: 5.8 /3.9 מ"מ, כושר גריסה ב80 גר' : 15/ 19 דף, נפח מיכל : 34 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 2796 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B26

רוחב פתח הזנה: 280 מ”מ, רוחב גריסה: 5.8 /3.9 מ"מ, כושר גריסה ב80 גר' : 25/ 19 דף, נפח מיכל : 55 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 3174 ₪

הוסף לסל  

מגרסה פתיתים HSM 105.3C

מגרסת נייר משרדית , הפעלה: אלקטרונית, שיטת גריסה :פתיתים , רוחב פתח הזנה: 240 מ”מ, רמת אבטחה : DIN3 ,DIN4,DIN 5, כושר גריסה ב80 גר' : 9 דף- 1.9X15 מ”מ / 11 דף- 3.9X30 מ"מ, נפח מיכל : 33 ליטר,

לפרטים נוספים...

מחיר: 3714 ₪

הוסף לסל  

מגרסת פתיתים HSM B24C

מגרסת נייר משרדית פתיתים, רוחב פתח הזנה: 240 מ”מ, רוחב גריסה: 1.9X15 /4.5X30 מ"מ, כושר גריסה ב80 גר' : 10/ 16 דף, נפח מיכל : 34 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן).

לפרטים נוספים...

מחיר: 3714 ₪

הוסף לסל  

מגרסת פתיתים HSM B26C

רוחב פתח הזנה: 280 מ”מ, רוחב גריסה: 1.9X15 / 4.5X30 מ"מ, כושר גריסה ב80 גר' : 11/ 16 דף, נפח מיכל : 55 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 3930 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM B32

מגרסה משרדית גדולה, רוחב פתח הזנה: 310 מ”מ, רוחב גריסה: 5.8 / 3.9 מ"מ, כושר גריסה ב80 גר' : 25/ 19 דף, נפח מיכל : 82 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 4574 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM 125.2

רוחב פתח הזנה: 255 מ”מ, רוחב גריסה: 5.8 / 3.9 מ"מ כושר גריסה ב80 גר' : 22/19 דף, נפח מיכל : 76 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 5025 ₪

הוסף לסל  

מגרסה פתיתים HSM 125.2C

מגרסה משרדית גדולה, הפעלה: אלקטרונית, שיטת גריסה :פתיתים, רוחב פתח הזנה: 255 מ”מ, רמת אבטחה :DIN3 / DIN4 / DIN5 / DIN 6, נפח מיכל : 76 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 5435 ₪

הוסף לסל  

מגרסת פתיתים HSM B32C

מגרסה משרדית גדולה, רוחב פתח הזנה: 310 מ”מ, רוחב גריסה: 1.9X15 / 4.5X36 מ"מ, כושר גריסה ב80 גר' : 11/ 16 דף, נפח מיכל : 82 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 5435 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM 225.2

מגרסת נייר מחלקתית, הפעלה : אלקטרונית, שיטת גריסה : רצועות, רוחב פתח הזנה: 300 מ”מ, רמת סודיות : DIN2, רוחב גריסה:3.9 מ”מ / 5.8 מ"מ, כושר גריסה ב80 גר' : 3.9 מ”מ 25-27 דפים / 5.8 מ"מ 32-33 דפים, נפח מיכל : 120 ליטר, שנה אחת אחריות (בכפוף להוראות היצרן).

לפרטים נוספים...

מחיר: 6812 ₪

הוסף לסל  

מגרסת פתיתים HSM 225.2C

מגרסה מחלקתית , הפעלה : אלקטרונית, שיטת גריסה :פתיתים, רוחב פתח הזנה: 300 מ”מ, רמת אבטחה :DIN3 / DIN4 / DIN5 / DIN 6, כושר גריסה ב80 גר' : 1.9X15 מ"מ -14דף / 3.9X40 מ"מ – 22דף , נפח מיכל : 120 ליטר,

לפרטים נוספים...

מחיר: 7960 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM 390.3

מגרסת נייר אגפית, הפעלה : אלקטרונית, שיטת גריסה :רצועות , רוחב פתח הזנה: 400 מ”מ, רמת סודיות : DIN2, רוחב גריסה: 5.8 מ”מ, כושר גריסה: 35 דפים ב80 גר', נפח מיכל : 148 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 9107 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM 390.3C

מגרסת נייר אגפית, הפעלה : אלקטרונית, שיטת גריסה :פתיתים, רוחב פתח הזנה: 400 מ”מ, רמת אבטחה DIN3 / DIN4 / DIN5 / DIN 6 : DIN, כושר גריסה ב80 גר' : 15– 22דף, נפח מיכל : 148 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 10829 ₪

הוסף לסל  

מגרסה HSM 411.2

שיטת גריסה :רצועות , רוחב פתח הזנה: 400 מ”מ, רמת סודיות : DIN2, רוחב גריסה: 5.8 מ”מ, כושר גריסה: 62 דפים ב70 גר' ,53 דפים ב80 גר', נפח מיכל : 146 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 16107 ₪

הוסף לסל  

מגרסת פתיתים HSM 411.2C

מגרסת נייר פתיתים אגפית, הפעלה : אוטומטית, שיטת גריסה :פתיתים , רמת אבטחה :DIN3 , DIN4, DIN5, DIN 6 , כושר גריסה ב80 גר' : 35 דף , נפח מיכל : 146 ליטר, שנה אחת אחריות(בכפוף להוראות היצרן)

לפרטים נוספים...

מחיר: 17187 ₪

הוסף לסל  

יצרנים / מותגים